Lirik Lagu Ai khodijah - Abki Ala Syam

ﺃَﺑْﻜِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺎﻡِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ ﺑَﻌُﻴُﻮﻥِ ﻣَﻈْﻠُﻮﻡ ﻣُﻨَـﺎﺿِﻞ
Abki 'ala-syammil hawa Ba'-yuni madh-luumi munaadzil
Aku menangisi bumi Syam yang telah mati Dengan air mata orang yang dizalimi yang turun berjuang

ﻭَﺃَﺫُﻭﺏُ ﻓِﻲ ﺳَﺎﺣَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑَﻴﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﺟِﺪِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﺯِﻝْ
Wa-adzubufi syaa-hatihaa,, Bainal masya-jidi wal-manazil
Dan aku merana diperantaraan Di antara rumah dan masjid

ﺭَﺑَّﺎﻩُ ﺳَﻠّﻢ ﺃَﻫْﻠَـﻬَﺎ ﻭَﺍﺣْﻢِ ﺍﻟْﻤَﺨَﺎﺭِﺝِ ﻭَﺍﻟْﻤَﺪَﺍﺧِﻞ
Robbahu sallim ahlahaa Wahmil makhoo-rija wal-madaakhil
Wahai Tuhan, Selamatkanlah penduduknya Dan lindungilah tempat keluar masuk mereka

ﻭَﺍﺣْﻔَﻆْ ﺑِﻼَﺩَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻴَﻤَـﺎﺋِﻦِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻤَـﺎﺋِﻞ
Wahfadz bila-dal muslimin,, 'Anil yama-ini was-sama-il
Dan jagalah negeri-negeri kaum Muslimin Dari segala keburukan Dari arah kanan dan kiri mereka

ﻣُﺴْﺘَﻀْﻌَﻔِﻴﻦَ ﻓَﻤَﻦْ ﻟَﻬُﻢْ يَاﺭَﺏّ ﻏَﻴْﺮُﻙْ ﻓِﻲﺍﻟﻨَّﻮَﺍﺯِﻝ
Mustadz 'afiina famal-laahum ya-Robbi ghoirok Fil-nawaazil
Mereka orang –orang yang lemah Tidak ada yang lain mereka miliki Selain Engkau (Ya Allah)

ﻣُﺴْﺘَﻤْﺴِﻜِﻴﻦَ ﺑِﺪِيْنِهِمْ ﻭَﺩِﻣَﺎﺋُﻬُﻢْ ﻋِﻄْﺮُ ﺍﻟْﺠَﻨَﺎﺩِﻝ
mustam-sikina bidii-nihim Wadima 'uhum 'ithrul janadil
Mereka berpegang teguh kepada agama mereka Dan darah mereka menjadi wangian di setiap jengkal tanah

ﺭَﻓْﻌُﻮﺍْﻷَ ﻛُﻒَّ ﺗَﻀَـﺮَّﻋُﻮ ﻋِﻨْـﺪَ ﺍﻟﺸَّﺪَﺍﺋِﺪِ ﻭَﺍﻟﺰَّلَاﺯِﻝ
Rofa'ul aakuffa ta-dzorro'u 'in-dassyada-idi waz-zalazil
Angkatkanlah telapak tangan Saat kesengsaraan dan bencana

ﻳَﺎﺭَﺏُّ ﺻَﻦّ ﺃَﻋْﺮَﺍﺿَﻬُﻢْ ﻭَﻧُﻔُﻮﺳَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞّ ﻗَﺎﺗِﻞ
ya-Robbu shun aa'ro-dhohum Wa-nufusahum min-kulli qootil
Ya Tuhan, Hindarkanlah mereka Dan jiwa mereka dari setiap pembunuh

ﻭَﻗَﻔُﻮْﺩُﺭُﻭْﻋﺎًﺣُﺮَّﺓً ﺩُﻭْﻥَﺍﻟْﺒَﻨَﺎﺩِﻕِ ﻭَﺍﻟْﻘَﻨَﺎﺑِﻞ
Waqofu duuru'an hurrotan Dunal bana-diqi wal-qonabil
Mereka berdiri bebas Tanpa senjata dan bom

ﻧَﺎﻣَﺖْ ﻋُﻴُﻮﻥُ ﺻِﻐَـﺎﺭِﻫِﻢْ ﻭَﺍﺳْﺘَﻴْﻘَﻈَﺖْ ﻧَﺎﺭُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﻭِﻝ
Namat 'uyunu shiigho-rihim wastay qodhoot narul ma'awil
Anak-anak mereka terlelap (mati syahid) Dan mereka pula mengharapkan api kebangkitan

لَاعَاشَ ﻗَﺎﺗِﻠُﻬُﻢْ ﻭَﻻَﺩَﺍﻣَﺖْ ﻟَﻪُ ﻳَﻮْﻣﺎً ﺃَﻧَﺎﻣِﻞ
La'asya qootil-hum wala da-mat lahu yauma anamil
Tiada kehidupan bagi orang-orang yang memerangi mereka di hari-harinya sentiasa membilang

ﻭَﻋَﻠَﻴْﻪَ ﺃَﺻْﺒَﺢَ ﺣُﻮْﺑَﺔً ﺩَﻣْﻊَ ﺍﻟﺜَّﻜَﺎﻟَﻰ ﻭَﺍْﻷَﺭَﺍﻣِﻞْ
Wa-'alaihi ash-baha huubatan dam-'attakala wal-aromil
Dan itu menjadi sumpah dalam air mata para ibu dan balu yang berduka

ﻟِﻠّٰﻪِ ﺭَﺑُّﻲ ﺍﻟْﻤُﺸْﺘَﻜَـﻰ ﺭَﺏّ ﺍﻷَْﻭَﺍﺧِﺮْ ﻭَﺍْﻷَﻭَﺍﺋِﻞْ
Lil-lahi Robbul musy-takar Robbil awa-khir Wal awa-il 
Demi Allah tempat mengadu Tuhan Dzat yang awal dan yang akhir.......

ﻭاللّٰهُ ﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺘَـﺪِﻱ ﻓَﻮْﻕَ ﺍْﻷَﺳِﻨَّﺔِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼَﺳِﻞ
wallahu fauqol ma'atadi Fauqol ashin-nati was-shalashil
Dan Tuhan (Allah) teratas Tentera di atas rantaian kekuatan

ﻭَﻏَﺪﺍً ﻳَﻜُﻮﻥُ ِﻷُﻣَّﺘِـﻲ ﺻَﺮْﺡُ ﺗُﺰَﻳّﻨُﻪُ ﺍﻟْﻤَﺸَـﺎﻋِﻞْ
Wagh-dan yakunu li-ummatiy Shor-hul tu-zayyunuhu masya'il
Dan esok untuk umatku menghiasi Mahligai yang disinari terang lampu-lampu

ﻭَﻏَﺪﺍً ﺇِﺫَﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺍﻋْﺘَﻠَﻰ ﺣَﺘْﻤﺎًﺳَﻴُﺰْﻫَﻖُ ﻛُﻞُّ ﺑَﺎﻃِﻞ
Waqh-dan idzal haqqo'tala,, Hatman sayuz haqu kullu bathil
Dan esok jika mereka (pejuang) menaiki tahta Maka akan lenyaplah segala kebatilan
ﺃَﺑْﻜِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺎﻡِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ ﺑَﻌُﻴُﻮﻥِ ﻣَﻈْﻠُﻮﻡ ﻣُﻨَـﺎﺿِﻞ
Abki 'ala-syaammil hawa Ba'-yuni madh-luumi munaadzil
Aku menangisi bumi Syam yang telah mati Dengan air mata orang yang dizalimi yang turun berjuang

ﻭَﺃَﺫُﻭﺏُ ﻓِﻲ ﺳَﺎﺣَﺎﺗِﻬَﺎ ﺑَﻴﻦَ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﺟِﺪِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﺯِﻝْ
Wa-adzubufi syaa-hatiha,, Bainal masya-jidi wal-manazil
Dan aku merana diperantaraan Di antara rumah dan masjid