Lirik Lagu Gandhewa Tresna Sotya 2 - Dru Wendra Wedhatama

Lirik Lagu "Gandhewa Tresna Sotya 2" dari Dru Wendra Wedhatama

Kang ginawang ana netra
Amung sawiji wanodya
Kang rumekso jroning nala
Pasuryane apindho sesotya

Mulat endahing sang dewi
Solah slaga datan nguciwani
Ngrabasa telenging ati
Sun sesanti mugiyo tresnaku semi

Endah rumembyak ing keswa
Nalika ndika nedheng ambeksa
Sedyaku biso sesandhingan
Kaya lintang lan rembulan

Lepase panah asmara
Kasurung gandhewa rasa
Tresnaku kanggo sliramu
Wong ayu jejimating kalbu

Lepase panah asmara
Kasurung gandhewa rasa
Tresnaku kanggo sliramu
Wong ayu jejimating kalbu

Lepase panah asmara
Kasurung gandhewa rasa
Tresnaku kanggo sliramu
Wong ayu jejimating kalbu
Wong ayu jejimating kalbu