Lirik Lagu Marbalos Do Tangiangmi Inang - Arghana Trio

Lirik Lagu "Marbalos Do Tangiangmi Inang" dari Arghana Trio

Nungga tung godang inang di bolus ho
Na haccit na parir di parngoluon i
Humokkop hami gelleng mon uju di haetekon nami
Magopu daging mi dang marna hasoan

Na potpot na rahis di bolus ho doi 
Martaon udan dohot lasni ari
Anggiat boi tahe magodang hami be 
Jala boi marsikkola be

Nuaeng da inang hasea do sude popparan mi
Marbalos do sude tangiang mi inang 
Tio do ngolu nami songon goar mi 
Tuhil do i inang di roha nami be 
Lao pasonang hon ho uju ni ngolumi
Disada roha do hami sude popparan mi 
Sada songon dai on aek i

#ArghanaTrio
#MarbalosDoTangiangMiInang
#LaguBatak