แปลเพลง P.S. I LOVE YOU - Paul Partohap เนื้อเพลง ความหมายเพลง

The only place I call home
(You are)
Every hope and dream I've ever had
(You are)
In other lifetimes, without any doubt
I'll keep choosing you

ที่เดียวที่ฉันเรียกว่าบ้าน
 (คุณคือ)
 ทุกความหวังและความฝันที่ฉันเคยมี
 (คุณคือ)
 ในภพชาติอื่นโดยไม่ต้องสงสัย
 ฉันจะเลือกคุณต่อไป

Like a cool breeze on a summer day
(You are)
Like a brightest star up in the sky
(Girl, you shine)
Keep making me wanting more
Girl, you are what I am looking for

เหมือนสายลมเย็นในวันฤดูร้อน
 (คุณคือ)
 เหมือนดาวที่สว่างไสวบนท้องฟ้า
 (สาวน้อย คุณเปล่งประกาย)
 ทำให้ฉันต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ
 สาว คุณคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหา

I love you (love you oh)
I love you in every universe
You'll always be the first
I love you, you're my only one
I love you (I do)
Love you still, I always will
I want you to know how I feel
And all the promises that I'll fulfill
(My only one)
(My only lovе)

ฉันรักคุณ (รักคุณโอ้)
 ฉันรักคุณในทุกจักรวาล
 คุณจะเป็นคนแรกเสมอ
 ฉันรักคุณ คุณเป็นของฉันคนเดียว
 ฉันรักคุณ (ฉันทำ)
 รักเธอยังคงฉันจะเสมอ
 ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
 และสัญญาทั้งหมดที่ฉันจะทำให้สำเร็จ
 (ของฉันคนเดียว)
 (รักเดียวของฉัน)

The only place I call home
(You arе)
Every hope and dream I've ever had
(You are)
In other lifetimes, without any doubt
I'll keep choosing you

ที่เดียวที่ฉันเรียกว่าบ้าน
 (คุณคือ)
 ทุกความหวังและความฝันที่ฉันเคยมี
 (คุณคือ)
 ในภพชาติอื่นโดยไม่ต้องสงสัย
 ฉันจะเลือกคุณต่อไป

Like a cool breeze on a summer day
(You are)
Like a brightest star up in the sky
(Girl, you shine)
Keep making me wanting more
Girl, you are what I am looking for

เหมือนสายลมเย็นในวันฤดูร้อน
 (คุณคือ)
 เหมือนดาวที่สว่างไสวบนท้องฟ้า
 (สาวน้อย คุณเปล่งประกาย)
 ทำให้ฉันต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ
 สาว คุณคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหา

Oh, I love you (love you oh)
I love you in every universe
You'll always be the first
I love you, you're my only one
I love you (I do)
Love you still, I always will
I want you to know how I feel
And all the promises that I'll fulfill

โอ้ ฉันรักคุณ (รักคุณโอ้)
 ฉันรักคุณในทุกจักรวาล
 คุณจะเป็นคนแรกเสมอ
 ฉันรักคุณ คุณเป็นของฉันคนเดียว
 ฉันรักคุณ (ฉันทำ)
 รักเธอยังคงฉันจะเสมอ
 ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
 และสัญญาทั้งหมดที่ฉันจะทำให้สำเร็จ

(My only one)
(My only love)
(My only one)
(My only love)

(ของฉันคนเดียว)