แปลเพลง Muddy Feet - Miley Cyrus feat Sia เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Muddy Feet - Miley Cyrus feat Sia เนื้อเพลง ความหมายเพลง

I don’t know who the hell you think you’re messing with
Get the fuck outta my house with that shit
Get the fuck out of my life with that shit
I don’t know who the hell you think you’re messing with
Get the fuck outta my house with that shit
Get the fuck out of my life with that shit

ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดว่าคุณกำลังยุ่งกับใคร
 ออกไปจากบ้านของฉันด้วยไอ้นั่น
 ออกไปจากชีวิตฉันด้วยไอ้บ้านั่น
 ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดว่าคุณกำลังยุ่งกับใคร
 ออกไปจากบ้านของฉันด้วยไอ้นั่น
 ออกไปจากชีวิตฉันด้วยไอ้บ้านั่น

You smell like perfume that I didn’t purchase
Now I know why you’ve been closing the curtains, ah
Get the fuck out of my house

คุณมีกลิ่นเหมือนน้ำหอมที่ฉันไม่ได้ซื้อ
 ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงปิดม่าน อา
 ออกไปจากบ้านฉันซะ

You’re coming around
With your muddy feet
I’m about to something about it
Yeah, I’ma have to do something ’bout it
You keep coming round
With your muddy feet
And I’ma have to do something about it
Yeah, I’m about to do something about it

คุณกำลังมา
 ด้วยเท้าที่เปื้อนโคลน
 ฉันกำลังจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้
 ใช่ ฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับมัน
 คุณเข้ามาเรื่อยๆ
 ด้วยเท้าที่เปื้อนโคลน
 และฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับมัน
 ใช่ ฉันกำลังจะทำอะไรกับมัน

Back and forth, always questioning my questioning
Get the fuck out of my head with that shit
Get the fuck out of my bed with that shit

กลับไปกลับมาตั้งคำถามกับคำถามของฉันเสมอ
 เอาไอ้บ้านั่นออกจากหัวฉันที
 ออกไปจากเตียงของฉันด้วยไอ้นั่น

You watered the weeds and you killed all the roses
Worthy arrives when the other door closes, ah
So get the fuck out of my house with that shit

คุณรดน้ำวัชพืชและคุณฆ่าดอกกุหลาบทั้งหมด
 คู่ควรมาถึงเมื่อประตูอีกบานปิดลง อา
 เอาไอ้นั่นออกไปจากบ้านฉันซะ

You’re coming around
With your muddy feet
I’m about to do something about it
Yeah, I’ma have to do something ’bout it
And I don’t know who you’re messing with
Yeah, I’ma have to do something ’bout it
I’m about to do something about it

คุณกำลังมา
 ด้วยเท้าที่เปื้อนโคลน
 ฉันกำลังจะทำอะไรกับมัน
 ใช่ ฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับมัน
 และฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังยุ่งกับใคร
 ใช่ ฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับมัน
 ฉันกำลังจะทำอะไรกับมัน

Whoa
Whoa
Whoa
You’re coming around
Whoa
You’re coming around, baby

โว้ว
 โว้ว
 โว้ว
 คุณกำลังมารอบ ๆ
 โว้ว
 คุณกำลังจะมาแล้ว ที่รัก

The fuck out of my house with that shit
ออกไปจากบ้านของฉันด้วยอึนั้น