แปลเพลง Rose Colored Lenses - Miley Cyrus เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Rose Colored Lenses - Miley Cyrus เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Sunrise got us up early
So we put on our shades
Somehow, the bed sheets are dirty
Like sticky sweet lemonade

พระอาทิตย์ขึ้นทำให้เราตื่นเช้า
 ดังนั้นเราจึงใส่เฉดสีของเรา
 อย่างใดผ้าปูที่นอนสกปรก
 เหมือนน้ำมะนาวหวานเหนียว

Never wanna leave this room
Daydream, déjà vu
If I had control over you

ไม่เคยต้องการออกจากห้องนี้
 ฝันกลางวัน, เดจาวู
 ถ้าฉันได้ควบคุมคุณ

We could stay like this forever
Lost in wonderland
With our heads above the clouds
Fallin’ stupid like we’re kids

เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ได้
 หลงทางในดินแดนมหัศจรรย์
 ด้วยหัวของเราเหนือเมฆ
 ทำตัวงี่เง่าเหมือนเราเป็นเด็ก

Wearin’ rose colored lenses
Let’s just play pretend
Wearin’ rose colored lenses
Pretend we’ll never end

ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 มาเล่นกันเถอะ
 ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 แสร้งทำเป็นว่าเราจะไม่สิ้นสุด

Naked in conversation
Drown me in your delight
Endless summer vacation
Make it last till we die

เปล่าในการสนทนา
 ทำให้ฉันจมดิ่งลงไปในความสุขของคุณ
 วันหยุดฤดูร้อนที่ไม่มีที่สิ้นสุด
 ให้มันคงอยู่ไปจนกว่าเราจะตาย

My baby got looks that kill
Make a mess of a nice hotel
If I had control over you

ลูกของฉันมีลักษณะที่ฆ่า
 สร้างความยุ่งเหยิงให้กับโรงแรมที่ดี
 ถ้าฉันได้ควบคุมคุณ

We could stay like this forever
Lost in wonderland
With our heads above the clouds
Fallin’ stupid like we’re kids

เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ได้
 หลงทางในดินแดนมหัศจรรย์
 ด้วยหัวของเราเหนือเมฆ
 ทำตัวงี่เง่าเหมือนเราเป็นเด็ก

Wearin’ rose colored lenses
Let’s just play pretend
Wearin’ rose colored lenses
Pretend we’ll never end

ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 มาเล่นกันเถอะ
 ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 แสร้งทำเป็นว่าเราจะไม่สิ้นสุด

Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever

ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป

We could stay like this forever
Lost in wonderland
With our heads above the clouds
Fallin’ stupid like we’re kids

เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ได้
 หลงทางในดินแดนมหัศจรรย์
 ด้วยหัวของเราเหนือเมฆ
 ทำตัวงี่เง่าเหมือนเราเป็นเด็ก

Wearin’ rose colored lenses
Let’s just play pretend
Wearin’ rose colored lenses
Pretend we’ll never end

ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 มาเล่นกันเถอะ
 ใส่เลนส์สีกุหลาบ
 แสร้งทำเป็นว่าเราจะไม่สิ้นสุด

Let’s stay like this forever
Let’s just keep pretending
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s just keep pretending
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever
Let’s stay like this forever

ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 เรามาแสร้งทำกันต่อไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 เรามาแสร้งทำกันต่อไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป
 ขอให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป