แปลเพลง U(You) - KIDO3008 เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง U(You) - KIDO3008 เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Home
You are my place to go home
Away from the crowds

"บ้าน
 คุณคือสถานที่กลับบ้านของฉัน
 ห่างจากฝูงชน"

Yes you
Keep being who you are now
That's why i love you

"ใช่คุณ
 จงเป็นอย่างที่คุณเป็นในตอนนี้
 นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันรักคุณ"

Thank you for coming
And thanks for save me
Thank you for choosing me
And loving me
Let's dance together
Until we can't breathe anymore

"ขอบคุณที่มา
 และขอบคุณที่ช่วยฉันไว้
 ขอบคุณที่เลือกฉัน
 และรักฉัน
 มาเต้นรำด้วยกัน
 จนเราหายใจไม่ออก"

I don't want anything else
I just want you
Cause you're the only one
Who makes my dream come true
So stay with me
Until the sun stops shining

"ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
 ฉันแค่ต้องการคุณ
 เพราะคุณคือคนเดียว
 ใครทำให้ความฝันของฉันเป็นจริง
 ดังนั้นจงอยู่กับฉัน
 จนกว่าตะวันจะหยุดส่องแสง"

Thank you for coming
And thanks for save me
Thank you for choosing me
And loving me
Let's dance together
Until we can't breathe anymore

"ขอบคุณที่มา
 และขอบคุณที่ช่วยฉันไว้
 ขอบคุณที่เลือกฉัน
 และรักฉัน
 มาเต้นรำด้วยกัน
 จนเราหายใจไม่ออก"

I don't want anything else
I just want you
Cause you're the only one
Who makes my dream come true
So stay with me
Until the sun stops shining

"ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
 ฉันแค่ต้องการคุณ
 เพราะคุณคือคนเดียว
 ใครทำให้ความฝันของฉันเป็นจริง
 ดังนั้นจงอยู่กับฉัน
 จนกว่าตะวันจะหยุดส่องแสง"

I don't want anything else
I just want you
Cause you're the only one
Who makes my dream come true
So stay with me
Until the sun stops shining

"ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
 ฉันแค่ต้องการคุณ
 เพราะคุณคือคนเดียว
 ใครทำให้ความฝันของฉันเป็นจริง
 ดังนั้นจงอยู่กับฉัน
 จนกว่าตะวันจะหยุดส่องแสง"