แปลเพลง 1000x - Jarryd James feat Broods เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง 1000x - Jarryd James feat Broods เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Even if I'm leaving you at the door
Even when I know that you're never lonely
Harder than imagined
Harder when it's cold
Even when I'm playing in the fire
Even when I'm doing it for all my life
Harder than imagined
Harder when I let it go
แม้ว่าฉันจะทิ้งคุณไว้ที่ประตู
 ทั้งที่รู้ว่าเธอไม่เคยเหงา
 ยากกว่าที่คิด
 ยากขึ้นเมื่ออากาศเย็น
 แม้ว่าฉันจะเล่นไฟ
 แม้ว่าฉันจะทำมันมาตลอดชีวิตก็ตาม
 ยากกว่าที่คิด
 ยากขึ้นเมื่อฉันปล่อยมันไป

Tell me that love is enough
The seas will be parted for us
Tell me that love is, ooh
บอกฉันว่ารักก็พอ
 ทะเลจะแยกออกเพื่อเรา
 บอกเลยว่ารักก็โอ

In another lifetime
I would never change my mind
I would do it again
Ooh, a thousand times
Just to let you in here
Where you make me lose my mind
In another life I'd do it all again a thousand times
ในอีกช่วงชีวิตหนึ่ง
 ฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ
 ฉันจะทำมันอีกครั้ง
 โอ้พันครั้ง
 เพียงเพื่อให้คุณเข้ามาที่นี่
 ที่ที่คุณทำให้ฉันเสียสติ
 ในชีวิตอื่นฉันจะทำซ้ำอีกเป็นพันครั้ง

Never would I ever let my love escape you
Never keep you from the promises I gave you
Further than imagined
Further than we've ever known
ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ความรักของฉันหนีไปจากคุณ
 อย่ารักษาคำสัญญาที่เราให้ไว้
 ไกลกว่าที่คิด
 เกินกว่าที่เราเคยรู้มา

Tell me that love is enough
The seas will be parted for us
Tell me that love is, ooh
บอกฉันว่ารักก็พอ
 ทะเลจะแยกออกเพื่อเรา
 บอกเลยว่ารักก็โอ

In another lifetime
I would never change my mind
I would do it again
Ooh, a thousand times
Just to let you in here
Where you make me lose my mind
In another life I'd do it all again a thousand times
ในอีกช่วงชีวิตหนึ่ง
 ฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ
 ฉันจะทำมันอีกครั้ง
 โอ้พันครั้ง
 เพียงเพื่อให้คุณเข้ามาที่นี่
 ที่ที่คุณทำให้ฉันเสียสติ
 ในชีวิตอื่นฉันจะทำซ้ำอีกเป็นพันครั้ง

In another life I'd do it all again a thousand times
ในชีวิตอื่นฉันจะทำซ้ำอีกเป็นพันครั้ง

In another lifetime
I would never change my mind
I would do it again
Ooh, a thousand times
Just to let you in here
Where you make me lose my mind
In another life I'd do it all again a thousand times
ในอีกช่วงชีวิตหนึ่ง
 ฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ
 ฉันจะทำมันอีกครั้ง
 โอ้พันครั้ง
 เพียงเพื่อให้คุณเข้ามาที่นี่
 ที่ที่คุณทำให้ฉันเสียสติ
 ในชีวิตอื่นฉันจะทำซ้ำอีกเป็นพันครั้ง