แปลเพลง Call on Me - Bebe Rexha เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Call on Me - Bebe Rexha เนื้อเพลง ความหมายเพลง

All through the night like a bird in flight  
Under the moonlight caressing me right  
God only knows how long I’ve waiting for this  
It’s been the longest time  
  
ตลอดทั้งคืนเหมือนนกบิน
 ใต้แสงจันทร์ลูบไล้ฉัน
 พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันรอสิ่งนี้มานานแค่ไหน
 เป็นเวลายาวนานที่สุด

You never made me feel like heaven  
Never made me feel this high  
If I need a lover, someone to hold me  
satisfy all my needs  
If I need a lover, someone to save me  
Someone to set me free  
I call on me  
I call on me  
If I need a lover  
I call on me  
  
คุณไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนสวรรค์
 ไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกสูงขนาดนี้
 ถ้าฉันต้องการคนรัก ใครสักคนที่จะโอบกอดฉันไว้
 ตอบสนองทุกความต้องการของฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก คนที่จะช่วยฉันได้
 ใครก็ได้ช่วยปล่อยฉันที
 ฉันโทรหาฉัน
 ฉันโทรหาฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก
 ฉันโทรหาฉัน

Out here alone just like a burning flame  
I hear the wind it’s whispering my name  
God only knows how long I’ve waiting for this  
I’ve lived a million lives  
  
อยู่ตรงนี้คนเดียวเหมือนมีไฟแผดเผา
 ฉันได้ยินเสียงลมกระซิบชื่อฉัน
 พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันรอสิ่งนี้มานานแค่ไหน
 ฉันใช้ชีวิตมานับล้านชีวิต


You never make me feel like heaven  
Never make me feel this high  
If I need a lover, someone to hold me  
Satisfy all my needs  
If I need a lover, someone to save me  
Someone to set me free  
I call on me  
I call on me  
If I need a lover  
I call on me  
  
คุณไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนสวรรค์
 ไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกสูงเท่านี้
 ถ้าฉันต้องการคนรัก ใครสักคนที่จะโอบกอดฉันไว้
 ตอบสนองทุกความต้องการของฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก คนที่จะช่วยฉันได้
 ใครก็ได้ช่วยปล่อยฉันที
 ฉันโทรหาฉัน
 ฉันโทรหาฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก
 ฉันโทรหาฉัน

You never make me feel like heaven  
Never make me feel this high  
If I need a lover someone to hold me  
Satisfy all my needs  
If I need a lover someone to save me  
Someone to set me free  
I call on me  
I call on me  
If I need a lover, someone to hold me  
Satisfy all my needs  
If I need a lover, someone to save me  
Someone to set me free  
I call on me

คุณไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนสวรรค์
 ไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกสูงเท่านี้
 ถ้าฉันต้องการคนรักใครสักคนที่จะโอบกอดฉัน
 ตอบสนองทุกความต้องการของฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรักใครสักคนที่จะช่วยฉัน
 ใครก็ได้ช่วยปล่อยฉันที
 ฉันโทรหาฉัน
 ฉันโทรหาฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก ใครสักคนที่จะโอบกอดฉันไว้
 ตอบสนองทุกความต้องการของฉัน
 ถ้าฉันต้องการคนรัก คนที่จะช่วยฉันได้
 ใครก็ได้ช่วยปล่อยฉันที
 ฉันโทรหาฉัน