แปลเพลง Honeysea - Ivoris (ความหมายเพลง)

แปลเพลง Honeysea - Ivoris ความหมายเพลง

I shall not be seeing you again perhaps for a very long time. I would like to sing for you now... a love song

ฉันจะไม่ได้พบคุณอีก อาจจะเป็นเวลานานมาก ฉันอยากจะร้องเพลงให้เธอฟังตอนนี้...เพลงรัก

[Verse 1]
You say just come over
Come over to mine, cause imma kiss you nice
I can't keep my composure
Composin my mind, why you being nice to me?

คุณบอกว่าแค่มามากกว่า
 มาหาฉันสิ เพราะแม่จะจูบคุณดีๆ
 ฉันไม่สามารถรักษาความสงบได้
 นึกในใจว่าทำไมเธอถึงดีกับฉัน

[Pre-Chorus]
Enough, I fold
I know, I know I act bold
But imma give it all to you
Let you fill this solitude
No self control, I overdose
And drink you into comatose
Don't matter how much I boast

พอฉันพับ
 ฉันรู้ ฉันรู้ว่าฉันทำตัวกล้าหาญ
 แต่แม่จะมอบทุกอย่างให้กับคุณ
 ให้คุณเติมเต็มความสันโดษนี้
 ควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉันใช้ยาเกินขนาด
 และดื่มคุณจนสลบ
 ไม่สำคัญว่าฉันจะโอ้อวดมากเพียงใด

[Chorus]
I crumble everytime
Puddles in my mind
God, I've lost my mind
Your lips are honeysea
Drippin over me
I drink you in like wine

ฉันแตกสลายทุกครั้ง
 แอ่งน้ำในใจของฉัน
 พระเจ้า ฉันเสียสติไปแล้ว
 ริมฝีปากของคุณเป็นสีน้ำผึ้ง
 หยดลงมาเหนือฉัน
 ฉันดื่มคุณเหมือนเหล้าองุ่น

[Outro]
So go on, kiss me nice
Say I'm pure like edelweiss
Like edelweiss'

เอาเลย จูบฉันดีๆ
 บอกว่าฉันบริสุทธิ์เหมือนเอเดลไวส์
 อย่างเอเดลไวส์'