แปลเพลง Just the Two of Us - Grover Washington Jr. (ความหมายเพลง)

แปลเพลง Just the Two of Us - Grover Washington Jr. ความหมายเพลง

I see the crystal raindrops fall
And the beauty of it all
Is when the sun comes shining through
To make those rainbows in my mind
When I think of you sometime
And I want to spend some time with you

ฉันเห็นหยาดฝนโปรยปรายร่วงหล่น
 และความสวยงามของมันทั้งหมด
 คือเมื่อแสงตะวันสาดส่องมา
 เพื่อให้สายรุ้งเหล่านั้นอยู่ในใจฉัน
 เมื่อฉันคิดถึงคุณในบางครั้ง
 และฉันต้องการใช้เวลากับคุณ

Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us
Building castles in the sky
Just the two of us
You and I

เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้ถ้าเราพยายาม
 เพียงแค่เราสองคน
 (เพียงแค่เราสองคน)
 เพียงแค่เราสองคน
 สร้างปราสาทบนท้องฟ้า
 เพียงแค่เราสองคน
 คุณและฉัน

We look for love, no time for tears
Wasted water's all that is
And it don't make no flowers grow
Good things might come to those who wait
Not for those who wait too late
We gotta go for all we know

เรามองหาความรัก ไม่มีเวลาสำหรับน้ำตา
 น้ำเสียนั่นคือทั้งหมด
 และไม่ได้ทำให้ดอกไม้ไม่เติบโต
 สิ่งดีๆอาจมาถึงผู้ที่รอคอย
 ไม่ใช่สำหรับผู้ที่รอสายเกินไป
 เราต้องไปเพื่อสิ่งที่เรารู้

Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us
Building them castles in the sky
Just the two of us
You and I

เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้ถ้าเราพยายาม
 เพียงแค่เราสองคน
 (เพียงแค่เราสองคน)
 เพียงแค่เราสองคน
 สร้างปราสาทบนท้องฟ้า
 เพียงแค่เราสองคน
 คุณและฉัน

Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us

เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน

I hear the crystal raindrops fall
On the window down the hall
And it becomes the morning dew
And, darling, when the morning comes
And I see the morning sun
I want to be the one with you

ฉันได้ยินเม็ดฝนคริสตัลตกลงมา
 บนหน้าต่างด้านล่างห้องโถง
 และกลายเป็นน้ำค้างยามเช้า
 และที่รัก เมื่อเช้ามาถึง
 และฉันเห็นแสงแดดยามเช้า
 ฉันอยากเป็นหนึ่งเดียวกับคุณ

Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us
Building big castles way on high
Just the two of us
You and I

เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้ถ้าเราพยายาม
 เพียงแค่เราสองคน
 (เพียงแค่เราสองคน)
 เพียงแค่เราสองคน
 สร้างวิมานใหญ่บนที่สูง
 เพียงแค่เราสองคน
 คุณและฉัน

(Just the two of us)
Yes, the two of us
(We can make it just the two of us)
Let's get it together, babe
(Just the two of us)
Yes, the two of us
(We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us
We can make it just the two of us
Just the two of us)

(เพียงแค่เราสองคน)
 ใช่ เราสองคน
 (เราทำได้แค่เราสองคน)
 มาจัดกันเลยที่รัก
 (เพียงแค่เราสองคน)
 ใช่ เราสองคน
 (เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน
 เราทำได้แค่เราสองคน
 เพียงแค่เราสองคน)