แปลเพลง Octopussy - Gym and Swim เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Octopussy - Gym and Swim เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Pack a bag
I'm ready to go
time to meet my old friend he live under the sea
his name Octopussy
แพ็คกระเป๋ากัน
ฉันพร้อมที่จะไปแล้ว
ถึงเวลาที่ฉันจะไปหาเพื่อนเก่าของฉัน เขาอาศัยอยู่ที่ใต้ทะเล
เขามีนามว่า อ็อกโตปุสซี

Down below
it's terrified
don't be worry my dear
just close to me
I'll lead the away
ข้างล่างนั่น
มันก็น่ากลัวอยู่นะ
แต่อย่ากังวลไปเลยที่รัก
แค่อยู่ใกล้ๆฉันไว้
ฉันจะนำทางเธอไปเอง

All I can see is you around in the water (swim around swim around in the water)
You made me feel like the sea gettin smaller (I never feel like this to the others)
ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือคุณอยู่รอบๆฉันในใต้น้ำนี้ (ว่ายไปรอบๆ ว่ายไปรอบๆ ในใต้น้ำนี้)
เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าทะเลแห่งนี้มันเล็กมากๆ (ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับคนอื่นๆเลย)

He just need some love
Like I need you love
He just need some love
Like I need your love
He just need some love
Like I need your love
He just need some love
Like I need you now
เขาเพียงแค่ต้องการความรัก
เหมือนที่ฉันต้องการความรักจากเธอ
เขาเพียงแค่ต้องการความรัก
เหมือนที่ฉันต้องการความรักจากเธอ
เขาเพียงแค่ต้องการความรัก
เหมือนที่ฉันต้องการความรักจากเธอ
เขาเพียงแค่ต้องการความรัก
เหมือนที่ฉันต้องการเธอในตอนนี้ไง

All I can see is you around in the water (swim around swim around in the water)
You made me feel like the sea gettin smaller (I never feel like this to the others)
All I can see is you around in the water (swim around swim around in the water)
You made me feel like the sea gettin smaller (I never feel like this to the others)
ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือคุณอยู่รอบๆฉันในใต้น้ำนี้ (ว่ายไปรอบๆ ว่ายไปรอบๆ ในใต้น้ำนี้)
เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าทะเลแห่งนี้มันเล็กมากๆ (ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับคนอื่นๆเลย)
ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือคุณอยู่รอบๆฉันในใต้น้ำนี้ (ว่ายไปรอบๆ ว่ายไปรอบๆ ในใต้น้ำนี้)
เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าทะเลแห่งนี้มันเล็กมากๆ (ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับคนอื่นๆเลย)

Would you be my ghost
ช่วยมาเป็นจิตวิญญาณของฉันที