แปลเพลง Rainy Days - Alf Wardhana ความหมายเพลง

แปลเพลง Rainy Days - Alf Wardhana ความหมายเพลง

rainy days may come and go 
it splashes through the window 
I can listen to the colour and with you 
it's getting better 
วันที่ฝนตกอาจมาและไป
 มันกระเด็นผ่านหน้าต่าง
 ฉันสามารถฟังสีและกับคุณ
 มันดีขึ้นแล้ว

look around it's subtle 
it washed away the gloom 
though it's not ours to settle 
let's get inside the room 
 มองไปรอบ ๆ มันบอบบาง
 มันล้างความเศร้าโศกออกไป
 แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตกลงกัน
 เข้าไปในห้องกันเถอะ

nobody told us it was the best time 
the bells chime and I'm knocking at your door 
don't talk about the destiny 
cause all we need is a small twinge of melancholy 
 ไม่มีใครบอกเราว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุด
 ระฆังตีระฆังและฉันกำลังเคาะที่ประตูของคุณ
 อย่าพูดถึงชะตากรรม
 เพราะสิ่งที่เราต้องการคือความเศร้าโศกเล็กๆ

the silent breaks but it does so awfully
whispers can be heard 
but there's no single word 
ความเงียบงัน แต่มันแย่มาก
 ได้ยินเสียงกระซิบ
 แต่ไม่มีสักคำ

half drunk in blissfulness 
half drowned in our own tears 
through all our endless years
 เมามายในความสุข
 ครึ่งจมอยู่ในน้ำตาของเราเอง
 ตลอดหลายปีที่ไม่รู้จบของเรา

rainy days may come and go 
it splashes through the window 
I can listen to the colour 
and with you it's getting better 
 วันที่ฝนตกอาจมาและไป
 มันกระเด็นผ่านหน้าต่าง
 ฟังสีได้
 และกับคุณมันเริ่มดีขึ้น

look around it's subtle 
it washed away the gloom 
though it's not ours to settle 
let's get inside the room 
 มองไปรอบ ๆ มันบอบบาง
 มันล้างความเศร้าโศกออกไป
 แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตกลงกัน
 เข้าไปในห้องกันเถอะ

though you know you're the one who can save yourself 
the sun set and you're knocking at my door 
no hint of insecurities 
but then it leaves us with a small twinge of melancholy 
 ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนช่วยตัวเองได้
 พระอาทิตย์ตกแล้วเธอมาเคาะประตูบ้านฉัน
 ไม่มีร่องรอยของความไม่มั่นคง
 แต่แล้วมันก็ทิ้งเราไว้ด้วยความเศร้าโศกเล็กน้อย

 the silent breaks but it does so awfully
whispers can be heard 
(but there's no single word) 
ความเงียบงัน แต่มันแย่มาก
 ได้ยินเสียงกระซิบ
 (แต่ไม่มีสักคำ)

half drunk in blissfulness 
half drowned in our own tears 
through all our endless years
เมามายในความสุข
 ครึ่งจมอยู่ในน้ำตาของเราเอง
 ตลอดหลายปีที่ไม่รู้จบของเรา