แปลเพลง Seasons - Bebe Rexha & Dolly Parton เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Seasons - Bebe Rexha & Dolly Parton เนื้อเพลง ความหมายเพลง

I lie awake inside a dream
And I run, run, run away from me
The seasons change right under my feet
I'm still the same, same, same
Same old me, aha
ฉันนอนตื่นขึ้นในความฝัน
 และฉันก็วิ่ง วิ่ง วิ่งหนีจากฉัน
 ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉัน
 ฉันยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม เหมือนเดิม
 เหมือนเดิมครับผม 555

[Bebe Rexha (Bebe Rexha & Dolly Parton):]
And everyone around me
Oh, yeah they seem so grounded
(But I can't seem to catch myself)
My heart starts beating loudly
I know that I'm surrounded
(But I'm too proud to ask for help)
และทุกคนรอบตัวฉัน
 โอ้ ใช่ พวกเขาดูเหมือนมีเหตุผลมาก
 (แต่ดูเหมือนตัวเองจะจับไม่ได้)
 หัวใจของฉันเริ่มเต้นแรง
 ฉันรู้ว่าฉันถูกล้อมรอบ
 (แต่ฉันก็ภูมิใจเกินกว่าจะขอความช่วยเหลือ)

[Bebe Rexha & Dolly Parton:]
I lie awake inside a dream
And I run, run, run away from me
The seasons change right under my feet
I'm still the same, same, same
Same old me
ฉันนอนตื่นขึ้นในความฝัน
 และฉันก็วิ่ง วิ่ง วิ่งหนีจากฉัน
 ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉัน
 ฉันยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม เหมือนเดิม
 เหมือนเดิมครับผม

[Bebe Rexha (Dolly Parton):]
Aha (Aha), ooh-ooh (Ooh)

[Dolly Parton & Bebe Rexha:]
My mirror is a liar
Inside I'm still a child
Who's trying to find her way back home
How come nobody warns us, about what's coming for us
That you will live and die alone
กระจกของฉันเป็นคนโกหก
 ข้างในฉันยังเป็นเด็ก
 ที่กำลังหาทางกลับบ้านของเธอ
 ทำไมไม่มีใครเตือนเราเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเรา
 ที่คุณจะมีีชีวิตอยู่และตายอย่างโดดเดี่ยว

[Bebe Rexha & Dolly Parton:]
I lie awake inside a dream
And I run, run, run away from me
The seasons change right under my feet
I'm still the same, same, same
Same old me
ฉันนอนตื่นขึ้นในความฝัน
 และฉันก็วิ่ง วิ่ง วิ่งหนีจากฉัน
 ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉัน
 ฉันยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม เหมือนเดิม
 เหมือนเดิมครับผม

[Bebe Rexha (Dolly Parton):]
Aha (Aha-ooh)
ฉันนอนตื่นขึ้นในความฝัน
 และฉันก็วิ่ง วิ่ง วิ่งหนีจากฉัน
 ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉัน
 ฉันยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม เหมือนเดิม
 เหมือนเดิมครับผม

[Bebe Rexha (Dolly Parton) {Both}:]
The season's changing now
The leaves are turning brown
The snow is falling down (The snow is falling)
The sun is coming out (The season's changing)
I feel it all now (I feel it)
I feel it all now (I feel it)
{I feel it, I feel it, I}
ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนไปแล้ว
 ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
 หิมะกำลังโปรยปรายลงมา (หิมะกำลังโปรยปราย)
 ตะวันกำลังจะลับฟ้า (ฤดูกาลเปลี่ยน)
 ฉันรู้สึกได้ทั้งหมดแล้ว (ฉันรู้สึกได้)
 ฉันรู้สึกได้ทั้งหมดแล้ว (ฉันรู้สึกได้)
 {ฉันรู้สึก ฉันรู้สึก ฉัน}

[Bebe Rexha & Dolly Parton (Bebe Rexha):]
(I lie awake inside a dream)
And I run, run, run away from me
The seasons change right under my feet
(I'm still the same, same, same)
Same old me
(ฉันนอนตื่นขึ้นในความฝัน)
 และฉันก็วิ่ง วิ่ง วิ่งหนีจากฉัน
 ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉัน
 (ฉันยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม เหมือนเดิม)
 เหมือนเดิมครับผม

[Bebe Rexha (Dolly Parton):]
Aha, (Hmm), ooh-ooh (Ooh)
Aha, (Hmm), ooh-ooh (Ooh)