แปลเพลง VOID - Melanie Martinez ความหมายเพลง

แปลเพลง VOID - Melanie Martinez ความหมายเพลง

In the void, in the void
In the void, in the void
In the void, in the void
In the void, in the void
Void, void, void, void

ในความว่างเปล่าในความว่างเปล่า
 ในความว่างเปล่าในความว่างเปล่า
 ในความว่างเปล่าในความว่างเปล่า
 ในความว่างเปล่าในความว่างเปล่า
 เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ

Baby, I'm spinning 'round the corner
It's tasting kind of lonely and my mind wants to control me
Ah-ah-ah-empty, there's rotten things left in me
Injected by society, no one here but me to judge me

ที่รัก ฉันกำลังหมุนไปรอบมุม
 มันให้ความรู้สึกเหงาและจิตใจของฉันต้องการควบคุมฉัน
 อา-อา-อา-ว่าง มีสิ่งเน่าเสียเหลืออยู่ในตัวฉัน
 ฉีดโดยสังคม ไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากฉันที่จะตัดสินฉัน

Pipe down with the noise, I cannot bear my sorrow
I hate who I was before
I fear I won't live to see the day tomorrow
Someone tell me if this is Hell

ฉันทนความเศร้าโศกไม่ไหว
 ฉันเกลียดที่ฉันเคยเป็นมาก่อน
 ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อดูวันพรุ่งนี้
 มีคนบอกฉันว่านี่คือนรก

I got to escape that void
There is no other choice, yeah
Tryna turn down the voices
The void ate me
Look at the mess I've done
There is nowhere to run, yeah
Holding a loaded gun, the void

ฉันต้องหนีจากความว่างเปล่านั้น
 ไม่มีทางเลือกอื่นใช่
 พยายามลดเสียงลง
 ความว่างเปล่ากัดกินฉัน
 ดูความยุ่งเหยิงที่ฉันทำสิ
 ไม่มีที่ให้วิ่งใช่
 ถือปืนบรรจุกระสุน ความว่างเปล่า

Like a priest behind confession walls, I judge myself
Kneeling on a metal grater
Bloody like a body that has died and it's myself
Tangled in my own intestines

ฉันตัดสินตัวเองเหมือนนักบวชที่อยู่หลังกำแพงสารภาพบาป
 คุกเข่าบนตะแกรงโลหะ
 โชกเลือดเหมือนร่างกายที่ตายแล้วและเป็นตัวฉันเอง
 ที่พันกันอยู่ในลำไส้ของฉันเอง

I got to escape the void
There is no other choice, yeah
Got to escape the void

ฉันต้องหนีจากความว่างเปล่า
 ไม่มีทางเลือกอื่นใช่
 ต้องหลบหนีความว่างเปล่า

So strange, I'm trying to find a doorway
My eyes are staring at me, and they seem so damn unhappy
C-c-c-collect my fickle insecurities, and turn them into beauty
Alchemize the dark within me-ee

แปลกมาก ฉันพยายามหาทางเข้าประตู
 สายตาของฉันจ้องมองมาที่ฉันและพวกเขาดูไม่มีความสุขเลย
 C-c-c-รวบรวมความไม่มั่นคงที่ไม่แน่นอนของฉัน และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสวยงาม
 เสกความมืดในตัวฉัน

Pipe down with the noise, I cannot bear my sorrow
I hate who I was before
I fear I won't live to see the day tomorrow
Someone tell me if this is Hell

ฉันทนความเศร้าโศกไม่ไหว
 ฉันเกลียดที่ฉันเคยเป็นมาก่อน
 ฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อดูวันพรุ่งนี้
 มีคนบอกฉันว่านี่คือนรก

I got to escape that void
There is no other choice, yeah
Tryna turn down the voices
The void ate me
Look at the mess I've done
There is nowhere to run, yeah
Holding a loaded gun, the void

ฉันต้องหนีจากความว่างเปล่านั้น
 ไม่มีทางเลือกอื่นใช่
 พยายามลดเสียงลง
 ความว่างเปล่ากัดกินฉัน
 ดูความยุ่งเหยิงที่ฉันทำสิ
 ไม่มีที่ให้วิ่งใช่
 ถือปืนบรรจุกระสุน ความว่างเปล่า

Like a priest behind confession walls, I judge myself
Kneeling on a metal grater
Bloody like a body that has died and it's myself
Tangled in my own intestines

ฉันตัดสินตัวเองเหมือนนักบวชที่อยู่หลังกำแพงสารภาพบาป
 คุกเข่าบนตะแกรงโลหะ
 โชกเลือดเหมือนร่างกายที่ตายแล้วและเป็นตัวฉันเอง
 ที่พันกันอยู่ในลำไส้ของฉันเอง

I got to escape that void
There is no other choice, yeah
Tryna turn down the voices
The void ate me
Look at the mess I've done
There is nowhere to run, yeah
Holding a loaded gun, the void

ฉันต้องหนีจากความว่างเปล่านั้น
 ไม่มีทางเลือกอื่นใช่
 พยายามลดเสียงลง
 ความว่างเปล่ากัดกินฉัน
 ดูความยุ่งเหยิงที่ฉันทำสิ
 ไม่มีที่ให้วิ่งใช่
 ถือปืนบรรจุกระสุน ความว่างเปล่า