แปลเพลง Best Time - BOBBY เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Best Time BOBBY เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Ready for the sun long drinks, good vibes
พร้อมรับเครื่องดื่มท้าแดด อารมณ์ดี
Ready for the fun no strings, no ties
พร้อมมันส์แบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อผูกมัด
Ready for the summer bags packed, lie
พร้อมสำหรับการบรรจุถุงฤดูร้อนโกหก
Not ready for you
ไม่พร้อมสำหรับคุณ
And I'm not ready for you
และฉันไม่พร้อมสำหรับคุณ
I couldn't call it love yet
ฉันยังเรียกมันว่าความรักไม่ได้
But I can't forget, baby, what good times we had
แต่ฉันไม่สามารถลืมได้ ที่รัก เรามีช่วงเวลาดีๆ อะไรบ้าง
Oh, we had the best time of our lives
Oh เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา
Chilling by the beach, fine danced all night
ชิวๆริมหาด แดนซ์มันส์ๆทั้งคืน
Yeah, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Hope that I can see you one last time
หวังว่าฉันจะได้เห็นคุณเป็นครั้งสุดท้าย
I'm gonna miss you when you're gone
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อคุณจากไป
I'm gonna miss you when I'm home
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อฉันอยู่ที่บ้าน
We had the best time of our live
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา
In paradise
ในสรวงสวรรค์
(Wo-o-o-o-oh)
Ever since our last camp can't find my place
ตั้งแต่ค่ายที่แล้วหาที่ลงไม่ได้
Thinking about the way you said my name
คิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณพูดชื่อของฉัน
Think I'll buy a ticket
คิดว่าจะซื้อตั๋ว
I'll be on the next plane
ฉันจะอยู่บนเครื่องบินลำต่อไป
So ready for you
พร้อมมากสำหรับคุณ
And I am ready for you
และฉันพร้อมสำหรับคุณ
I couldn't call it love yet
ฉันยังเรียกมันว่าความรักไม่ได้
But I can't forget, baby, what good times we had
แต่ฉันไม่สามารถลืมได้ ที่รัก เรามีช่วงเวลาดีๆ อะไรบ้าง
Oh, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Chilling by the beach, fine danced all night
ชิวๆริมหาด แดนซ์มันส์ๆทั้งคืน
Yeah, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Hope that I can see you one last time
หวังว่าฉันจะได้เห็นคุณเป็นครั้งสุดท้าย
I'm gonna miss you when you're gone
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อคุณจากไป
I'm gonna miss you when I'm home
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อฉันอยู่ที่บ้าน
We had the best time of our live
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา
In paradise
ในสรวงสวรรค์
I remember every day
ฉันจำได้ทุกวัน
(Wo-o-o-o-oh)
Like it was yesterday
เหมือนเมื่อวาน
Oh, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Best time of our lives
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา
Yeah, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Hope that I can see you one last time
หวังว่าฉันจะได้เห็นคุณเป็นครั้งสุดท้าย
I'm gonna miss you
I'm gonna miss you
ผมจะคิดถึงคุณ
I'm gonna miss you when you're gone
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อคุณจากไป
I'm gonna miss you
I'm gonna miss you
ผมจะคิดถึงคุณ
I'm gonna miss you when I'm home
ฉันจะคิดถึงคุณเมื่อฉันอยู่ที่บ้าน
Oh, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Chilling by the beach, fine danced all night
ชิวๆริมหาด แดนซ์มันส์ๆทั้งคืน
Yeah, we had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต
Hope that I can see you one last time
หวังว่าฉันจะได้เห็นคุณเป็นครั้งสุดท้าย
We had the best time of our lives
เรามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา
In paradise
ในสรวงสวรรค์