แปลเพลง Colourblind - Ed Sheeran เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Colourblind Ed Sheeran เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Kaleidoscope love
Yeah, that is you and me
Forever changing
We make life interesting
Some days we’re red and some days we both think green
But I like the nights when we leave the canvas free

รักลานตา
 ใช่ นั่นคือคุณและฉัน
 เปลี่ยนไปตลอดกาล
 เราทำให้ชีวิตน่าสนใจ
 บางวันเราเป็นสีแดงและบางวันเราก็คิดว่าเป็นสีเขียวทั้งคู่
 แต่ฉันชอบคืนที่เราปล่อยให้ผืนผ้าใบว่าง

Grab a brush and see where the feeling may lead
Nothing is out of our reach
Our words are mixing the pigment we need
Can we get started?

หยิบแปรงแล้วดูว่าความรู้สึกนั้นนำไปสู่ที่ใด
 ไม่มีอะไรเกินเอื้อมของเรา
 คำพูดของเรากำลังผสมเม็ดสีที่เราต้องการ
 เราจะเริ่มต้นได้ไหม

I keep falling deeper in dark blue
Brighter than white
Rainbows exploding
But I can’t see nothing
Except you and your eyes
Maybe we’ll just paint the night colourblind

ฉันจมลึกลงไปในสีน้ำเงินเข้ม
 สว่างกว่าสีขาว
 สายรุ้งระเบิด
 แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลย
 ยกเว้นคุณและดวงตาของคุณ
 บางทีเราอาจจะแค่วาดภาพคนตาบอดสีตอนกลางคืน

In every spectrum we find the millionth piece
Connect the dots and everything in between
Mm, dull in the moment, you’ll turn it golden leaf
You take the dark away and that’s no easy feat

ในทุกสเปกตรัม เราพบชิ้นส่วนที่ล้าน
 เชื่อมต่อจุดและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
 อืม ทึมๆ เดี๋ยวก็ปิดทองหลังพระ
 คุณนำความมืดออกไปและนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย

Pick an orange, watch the shade change in the heat
From yellow, purple, and green
Your words are mixing each pigment we need
Can we get started?

เลือกสีส้ม ดูการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีในความร้อน
 ตั้งแต่สีเหลือง สีม่วง และสีเขียว
 คำพูดของคุณกำลังผสมเม็ดสีที่เราต้องการ
 เราจะเริ่มต้นได้ไหม

I keep falling deeper in dark blue
Brighter than white
Rainbows exploding
But I can’t see nothing
Except you and your eyes
Maybe we’ll just paint the night colourblind, mm
Maybe we’ll just paint the night colourblind

ฉันจมลึกลงไปในสีน้ำเงินเข้ม
 สว่างกว่าสีขาว
 สายรุ้งระเบิด
 แต่ฉันไม่เห็นอะไรเลย
 ยกเว้นคุณและดวงตาของคุณ
 บางทีเราอาจจะแค่วาดภาพคนตาบอดสีตอนกลางคืน อืม
 บางทีเราอาจจะแค่วาดภาพคนตาบอดสีตอนกลางคืน