แปลเพลง No Strings - Ed Sheeran เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง No Strings Ed Sheeran เนื้อเพลง ความหมายเพลง

If we make it through this year
Then nothing can break us
Trouble leaves then reappears
We’ve shown we can take it

ถ้าผ่านปีนี้ไปได้
 แล้วไม่มีอะไรมาทำลายเราได้
 ปัญหาจากนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง
 เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเรารับได้

We tear our hair out and overthink it
Work and get burnt out

เราฉีกผมออกและคิดมาก
 ทำงานแล้วหมดไฟ

But this is no strings, you are who I love
And that won’t change when we’re falling apart
Yeah, this is no strings, you are who I love
It’s just growing pains

แต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไข คุณคือคนที่ฉันรัก
 และนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราแตกสลาย
 ใช่ มันไม่มีข้อผูกมัด คุณคือคนที่ฉันรัก
 มันเป็นเพียงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น

If we make it through this year
We should celebrate it
Rarefied atmosphere
‘Til now we evaded

ถ้าผ่านปีนี้ไปได้
 เราควรฉลองมัน
 บรรยากาศที่หายาก
 'จนถึงตอนนี้เราหลบเลี่ยง

We tore the walls down to build them up
Never was in doubt

เราทลายกำแพงลงเพื่อสร้างมันขึ้นมา
 ไม่เคยสงสัย

‘Cause this is no strings, you are who I love
And that won’t change when we’re falling apart
Yeah, this is no strings, you are who I love
It’s just growing pains

เพราะสิ่งนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ คุณคือคนที่ฉันรัก
 และนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราแตกสลาย
 ใช่ มันไม่มีข้อผูกมัด คุณคือคนที่ฉันรัก
 มันเป็นเพียงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น

And we did not fight for love
Just to let it be defeated
What we’re going through is common, but
It doesn’t mean we don’t feel it
It would be easy just to give it up
Guess we’ve got enough reasons
But every time that we have come undone

และเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อความรัก
 เพียงเพื่อให้มันพ่ายแพ้
 สิ่งที่เราประสบเป็นเรื่องธรรมดา แต่
 ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึก
 มันจะง่ายเพียงแค่ยอมแพ้
 เดาว่าเรามีเหตุผลเพียงพอ
 แต่ทุกครั้งที่เราได้ปลดเปลื้อง

I’ll say it’s no strings, you are who I love
And that won’t change when we’re falling apart
Yeah, this is no strings, you are who I love
It’s just growing pains

ฉันจะบอกว่าไม่มีเงื่อนไข คุณคือคนที่ฉันรัก
 และนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราแตกสลาย
 ใช่ มันไม่มีข้อผูกมัด คุณคือคนที่ฉันรัก
 มันเป็นเพียงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น