แปลเพลง Thumbs - Sabrina Carpenter เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Thumbs Sabrina Carpenter เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Somewhere in the world there is a father and a mother
And the father is a son, who has a mother
The mother has a daughter who gets married to the brother of a mother
And they all just tryna multiply with one another

'เพราะนั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 มันไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นสุด จากนั้นคุณก็เริ่มใหม่อีกครั้ง
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก

 that's just the way of the world
It never ends till the end, then you start again
That's just the way of the world
That's just the way of the world

นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 มันไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นสุด จากนั้นคุณก็เริ่มใหม่อีกครั้ง
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก

Somewhere in the world they think they're working for themselves
They get up everyday to go to work for someone else
And somebody works for them and so they think they've got it made
But they're all just working to get paid the very same

ที่ไหนสักแห่งในโลก พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อตัวเอง
 พวกเขาตื่นนอนทุกวันเพื่อไปทำงานให้คนอื่น
 และมีคนทำงานให้พวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าพวกเขาสร้างมันขึ้นมาแล้ว
 แต่พวกเขาทั้งหมดกำลังทำงานเพื่อรับเงินเหมือนกัน

And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum
And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
(Skiddly-dee-da-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum

ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum
 ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 (สกิดลี่-ดี-ดา-ดัม)
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum

Somewhere in the world you got a robber and a bank
And the bank robbed the people, so the people rob the bank
And the police came to get him but they let him get away
'Cause they're all just workin' to get paid the very same

ที่ไหนสักแห่งในโลก คุณมีโจรและธนาคาร
 และธนาคารก็ปล้นประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงปล้นธนาคาร
 และตำรวจมารับตัวเขาแต่กลับปล่อยให้หนีไปได้
 เพราะพวกเขาทั้งหมดก็็แค่ทำงานเพื่อรับเงินเหมือนกัน

'Cause that's just the way of the world
It never ends till the end, then you start again
That's just the way of the world
That's just the way of the world

เพราะนั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 มันไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นสุด จากนั้นคุณก็เริ่มใหม่อีกครั้ง
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก

And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
(Skiddly-dee-da-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum
And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
(Skiddly-dee-da-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum

ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 (สกิดลี่-ดี-ดา-ดัม)
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum
 ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 (สกิดลี่-ดี-ดา-ดัม)
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum

Don't believe everything that you hear
Let it go through your left and right ear
Don't just march to the beat of that drum
Don't be one of them people just twiddlin' them thumbs

อย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยิน
 ให้มันออกทางหูซ้ายขวา
 อย่าเพิ่งเดินไปตามจังหวะของกลองนั้น
 อย่าเป็นหนึ่งในนั้น คนเพียงแค่ชักนิ้วโป้งให้พวกเขา

'Cause that's just the way of the world
It never ends till the end and then you start again
That's just the way of the world
That's just the way of the world

เพราะนั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 มันไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นสุด จากนั้นคุณก็เริ่มใหม่อีกครั้ง
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก
 นั่นเป็นเพียงวิถีของโลก

And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
(Skiddly-dee-da-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum
And so they keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
(Skiddly-dee-da-dum)
They gonna keep on twiddlin' them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum

ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 (สกิดลี่-ดี-ดา-ดัม)
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum
 ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 (สกิดลี่-ดี-ดา-ดัม)
 พวกเขาจะชักนิ้วโป้งต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum

And so they keep on twiddling them thumbs
Skiddly-dee-da-dum
They gonna keep on twiddling them thumbs
Skiddly-dee-da-dum-dum
'Cause that's just the way of the world

ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงใช้นิ้วหัวแม่มือบิดไปมา
 ลื่นไถล-dee-da-dum
 พวกเขาจะบิดนิ้วหัวแม่มือต่อไป
 ลื่นไถล-dee-da-dum-dum
 เพราะนั่นเป็นเพียงวิถีของโลก