แปลเพลง Torn - Natalie Imbruglia เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Torn Natalie Imbruglia เนื้อเพลง ความหมายเพลง

I thought I saw a man brought to life
He was warm, he came around like he was dignified
He showed me what it was to cry

ฉันคิดว่าฉันเห็นชายคนหนึ่งมีชีวิตขึ้นมา
 เขาอบอุ่น เขาเข้ามาใกล้อย่างมีเกียรติ
 เขาแสดงให้ฉันเห็นว่าการร้องไห้คืออะไร

Well, you couldn't be that man I adored
You don't seem to know
Seem to care what your heart is for
But I don't know him anymore

คุณไม่สามารถเป็นผู้ชายคนนั้นที่ฉันชื่นชอบได้
 ดูเหมือนคุณจะไม่รู้
 ดูเหมือนจะสนใจว่าหัวใจของคุณมีไว้เพื่ออะไร
 แต่ฉันไม่รู้จักเขาอีกต่อไป

There's nothing where he used to lie
My conversation has run dry
That's what's going on
Nothing's fine, I'm torn

ไม่มีอะไรที่เขาเคยโกหก
 บทสนทนาของฉันแห้งเหือดไปแล้ว
 นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
 ไม่มีอะไรดี ฉันเหนื่อย

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor

ฉันหมดศรัทธา
 นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
 ฉันหนาวและอับอาย
 นอนเปลือยอยู่บนพื้น

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You're a little late, I'm already torn

ภาพลวงตาไม่เคยเปลี่ยน
 ในสิ่งที่เป็นจริง
 ฉันตื่นแล้วและมองเห็นได้
 ท้องฟ้าที่สมบูรณ์แบบถูกฉีกออก
 คุณสายไปหน่อยฉันขาดแล้ว

So I guess the fortune teller's right
I should have seen just what was there
And not some holy light

เลยเดาว่าหมอดูแม่น
 ฉันควรจะได้เห็นสิ่งที่อยู่ที่นั่น
 และไม่ใช่แสงศักดิ์สิทธิ์

But you crawled beneath my veins
And now I don't care, I have no luck
I don't miss it all that much
There's just so many things
That I can't touch, I'm torn

แต่คุณคลานอยู่ใต้เส้นเลือดของฉัน
 และตอนนี้ฉันไม่สนใจ ฉันไม่มีโชค
 ฉันไม่คิดถึงมันมากขนาดนั้น
 มีหลายสิ่งหลายอย่าง
 ที่ฉันแตะต้องไม่ได้ ฉันใจสลาย

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor

ฉันหมดศรัทธา
 นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
 ฉันหนาวและอับอาย
 นอนเปลือยอยู่บนพื้น

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You're a little late, I'm already torn, torn

ภาพลวงตาไม่เคยเปลี่ยน
 ในสิ่งที่เป็นจริง
 ฉันตื่นแล้วและมองเห็นได้
 ท้องฟ้าที่สมบูรณ์แบบถูกฉีกออก
 คุณสายไปหน่อยฉันฉีกขาดแล้ว

There's nothing where he used to lie
My inspiration has run dry
That's what's going on
Nothing's right, I'm torn

ไม่มีอะไรที่เขาเคยโกหก
 แรงบันดาลใจของฉันแห้งเหือดไปแล้ว
 นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
 ไม่มีอะไรหรอก ฉันอกหัก

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor

ฉันหมดศรัทธา
 นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
 ฉันหนาวและอับอาย
 นอนเปลือยอยู่บนพื้น

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn

ภาพลวงตาไม่เคยเปลี่ยน
 ในสิ่งที่เป็นจริง
 ฉันตื่นแล้วและมองเห็นได้
 ท้องฟ้าที่สมบูรณ์แบบถูกฉีกออก

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I'm ashamed
Bound and broken on the floor
You're a little late, I'm already torn, torn

ฉันหมดศรัทธา
 นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึก
 ฉันเย็นชาและละอายใจ
 มัดและหักบนพื้น
 คุณสายไปหน่อยฉันฉีกขาดแล้ว