แปลเพลง Another Love Song - Toosii เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Another Love Song - Toosii เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Why does your silence feel so damn loud?
It's like a weight on my chest, it holds me down
I can't believe that you found somebody else
You're movin' on
Got me singin' just another love song

ทำไมความเงียบของคุณถึงรู้สึกดังจัง?
 มันเหมือนกับน้ำหนักที่อยู่บนหน้าอก มันกดทับฉันไว้
 ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณพบคนอื่น
 คุณกำลังเดินหน้าต่อไป
 ทำให้ฉันร้องเพลงรักอีกเพลงหนึ่ง

I know you tired of the love songs
The love songs
The love songs
The love songs
And baby I been tired of being loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
How did you move on so easy
Don't sit right with my spirit
We had conversations and I never got no clearance
Everything you said to me repetitive, you parrot
This another love song, can't wait for you to hear it

ฉันรู้ว่าคุณเบื่อเพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 และที่รัก ฉันเหนื่อยกับการถูกรักผิดๆ
 รักผิด
 รักผิด
 รักผิด
 คุณก้าวต่อไปได้ง่ายแค่ไหน
 อย่านั่งตรงกับวิญญาณของฉัน
 เรามีการสนทนาและฉันไม่เคยได้รับการอนุญาต
 ทุกสิ่งที่คุณพูดกับฉันซ้ำ ๆ คุณนกแก้ว
 เพลงรักอีกเพลง รอให้คุณฟังไม่ไหวแล้ว

I know you tired of the love songs
The love songs
The love songs
The love songs
And baby I been tired of being loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
How did you move on so easy
Don't sit right with my spirit
We had conversations and I never got no clearance
Everything you said to me repetitive, you parrot
This another love song, can't wait for you to hear it

ฉันรู้ว่าคุณเบื่อเพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 และที่รัก ฉันเหนื่อยกับการถูกรักผิดๆ
 รักผิด
 รักผิด
 รักผิด
 คุณก้าวต่อไปได้ง่ายแค่ไหน
 อย่านั่งตรงกับวิญญาณของฉัน
 เรามีการสนทนาและฉันไม่เคยได้รับการอนุญาต
 ทุกสิ่งที่คุณพูดกับฉันซ้ำ ๆ คุณนกแก้ว
 เพลงรักอีกเพลง รอให้คุณฟังไม่ไหวแล้ว

I know you tired of the love songs
The love songs
You want me to come home and I'm speeding
24/7, 7 days a week without leaving
But you still can't go 30 days without grieving
This another love song
This another anthem
Something to bawl your eyes to when you feeling damaged
Call me tell me you need me
There when you wasn't caring
Here when ain't you need me
There when you feel embarrassed

ฉันรู้ว่าคุณเบื่อเพลงรัก
 เพลงรัก
 คุณต้องการให้ฉันกลับบ้านและฉันกำลังเร่ง
 24/7 7 วันต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องออกไปไหน
 แต่คุณยังไปไม่ได้ 30 วันโดยไม่เศร้าโศก
 นี่อีกเพลงรัก
 เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่ง
 บางสิ่งบางอย่างที่จะตะโกนเมื่อคุณรู้สึกเสียหาย
 โทรหาฉันบอกว่าคุณต้องการฉัน
 มีเมื่อคุณไม่ได้ดูแล
 ที่นี่เมื่อคุณไม่ต้องการฉัน
 เมื่อคุณรู้สึกอาย

I know you tired of the love songs
The love songs
The love songs
The love songs
And baby I been tired of being loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
How did you move on so easy
Don't sit right with my spirit
We had conversations and I never got no clearance
Everything you said to me repetitive, you parrot
This another love song, can't wait for you to hear it

ฉันรู้ว่าคุณเบื่อเพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 และที่รัก ฉันเหนื่อยกับการถูกรักผิดๆ
 รักผิด
 รักผิด
 รักผิด
 คุณก้าวต่อไปได้ง่ายแค่ไหน
 อย่านั่งตรงกับวิญญาณของฉัน
 เรามีการสนทนาและฉันไม่เคยได้รับการอนุญาต
 ทุกสิ่งที่คุณพูดกับฉันซ้ำ ๆ คุณนกแก้ว
 เพลงรักอีกเพลง รอให้คุณฟังไม่ไหวแล้ว

Okay
Tell me that you want me
Baby keep it real
Is it just me, the one that's in my feels
Okay
A thousand love songs ain't enough to have my love gon'
I'm love strong and you who I want still

ตกลง
 บอกฉันสิว่าคุณต้องการฉัน
 ที่รักให้มันจริง
 เป็นเพียงแค่ฉัน คนที่อยู่ในความรู้สึกของฉัน
 ตกลง
 เพลงรักเป็นพันเพลงไม่พอที่จะมีความรักของฉัน gon'
 ฉันรักที่แข็งแกร่งและคุณที่ฉันยังคงต้องการ

Tell me lies
Tell me nos
Just don't let go
Tired of holding on
I been holding on too long
Weak knees, I say please I'm sorry
Begging for you but caring for myself so hardly

บอกฉันโกหก
 บอกฉันที
 แค่อย่าปล่อยมือ
 เหนื่อยกับการฝืน
 ฉันทนนานเกินไป
 เข่าอ่อน ฉันพูดว่า ได้โปรด ฉันขอโทษ
 อ้อนวอนแต่ดูแลตัวเองแทบไม่ไหว

I know you tired of the love songs
The love songs
The love songs
The love songs
And baby I been tired of being loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
Loved wrong
How did you move on so easy
Don't sit right with my spirit
We had conversations and I never got no clearance
Everything you said to me repetitive, you parrot
This another love song, can't wait for you to hear it

ฉันรู้ว่าคุณเบื่อเพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 เพลงรัก
 และที่รัก ฉันเหนื่อยกับการถูกรักผิดๆ
 รักผิด
 รักผิด
 รักผิด
 คุณก้าวต่อไปได้ง่ายแค่ไหน
 อย่านั่งตรงกับวิญญาณของฉัน
 เรามีการสนทนาและฉันไม่เคยได้รับการอนุญาต
 ทุกสิ่งที่คุณพูดกับฉันซ้ำ ๆ คุณนกแก้ว
 เพลงรักอีกเพลง รอให้คุณฟังไม่ไหวแล้ว