แปลเพลง Home To Another One - Madison Beer เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Home To Another One - Madison Beer เนื้อเพลง ความหมายเพลง

I know what I should say
"I don't think of you" but I do
Oh, I do, I do
Black car on the highway
Could’ve sworn I saw your face
Was it you? Was it you?

ฉันรู้ว่าฉันควรพูดอะไร
 "ฉันไม่คิดถึงคุณ" แต่ฉันคิด
 โอ้ ฉันรู้ ฉันรู้
 รถสีดำบนทางหลวง
 สาบานได้เลยว่าฉันเห็นหน้าคุณ
 เป็นคุณ? เป็นคุณ?

[Pre-Chorus]
I still hear you
ฉันยังคงได้ยินคุณ

[Chorus]
Call me, "Baby"
I know you go home to another one
Say you hate me
It's okay, boy, you're not the only one
Another year, we’re still here
Call me, "Baby"
I know you go home to another one

เรียกฉันว่า "ที่รัก"
 ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น
 บอกว่าคุณเกลียดฉัน
 ไม่เป็นไร ที่รัก คุณไม่ใช่คนเดียว
 อีกหนึ่งปีเรายังอยู่ที่นี่
 เรียกฉันว่า "ที่รัก"
 ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น

[Verse 2]
Do you talk about me?
Like I still belong to you
Do you? Do you?
Now you hold her gently
Don't you wish you saw us through?
'Cause I do, I do

คุณพูดถึงฉันไหม
 เหมือนฉันยังเป็นของคุณ
 คุณ? คุณ?
 ตอนนี้คุณกอดเธออย่างอ่อนโยน
 คุณไม่ต้องการให้คุณเห็นเราผ่าน?
 เพราะฉันทำฉันทำ

[Pre-Chorus]
I still hear you
ฉันยังคงได้ยินคุณ

[Chorus]
Call me, "Baby"
I know you go home to another one
Say you hate me
It's okay, boy, you're not the only one
Another year, we'rе still here
Call me, "Baby"
I know you go homе to another one

เรียกฉันว่า "ที่รัก"
 ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น
 บอกว่าคุณเกลียดฉัน
 ไม่เป็นไร ที่รัก คุณไม่ใช่คนเดียว
 อีกหนึ่งปี เรายังคงอยู่ที่นี่
 เรียกฉันว่า "ที่รัก"
 ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น

[Outro]
I know you go home to another one
Another year, we're still here
Call me, "Baby"
I know you go home to another one

ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น
 อีกหนึ่งปีเรายังอยู่ที่นี่
 เรียกฉันว่า "ที่รัก"
 ฉันรู้ว่าคุณกลับบ้านไปที่อื่น