แปลเพลง Don't Understand - Post Malone เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Don't Understand Post Malone


แปลเพลง "Don't Understand" และความหมายของ Post Malone ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: I'm a rolling stone It took you by surprise You're hangin' onto something, anything Just like a shimmer of light Oh, how the sword, it fell คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Don't Understand เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

ความหมายเพลง Don't Understand โดย Post Malone


ความหมายของเพลง Don't Understand โดย Post Malone สื่อถึงความรู้สึกไม่มั่นคงและขาดความเป็นตัวเอง เขารู้สึกประหลาดใจและสับสนว่าทำไมคนอื่นถึงชอบเขามากเพราะเขาไม่ชอบตัวเอง

เขารู้สึกเหมือนเป็น "หินกลิ้ง" ซึ่งหมายถึงคนที่รู้สึกเหมือนไม่มีสถานที่หรือทิศทางที่แน่นอนในชีวิต พวกเขารู้สึกไม่มั่นคงและหลงทาง และพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับความรักและการยกย่องจากผู้อื่น เพราะพวกเขาไม่รู้สึกมีค่าหรือรักตนเอง

เนื้อเพลงของ Don't Understand โดย Post Malone ยังสะท้อนถึงความปรารถนาของเธอที่จะเป็นคนที่แตกต่างหรือดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พวกเขารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และอาจรู้สึกว่าคนอื่นสมควรได้รับความรักและความสนใจมากกว่าที่เป็นอยู่

เขารู้สึกเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยว่าทำไมคนอื่นถึงชอบพวกเขามากขนาดนี้ แม้ว่าคนอื่นจะมีเหตุผลมากมายที่จะชอบเขา แต่เขากลับรู้สึกว่าไม่สามารถหาเหตุผลที่จะชอบตัวเองได้

โดยรวมแล้ว ความหมายของเนื้อเพลง Don't Understand โดย Post Malone สะท้อนถึงการต่อสู้ภายในใจของคนๆ หนึ่ง ความไม่มั่นคงและการขาดความรักตนเอง เพลง Don't Understand โดย Post Malone เป็นการแสดงออกถึงความสับสนและความรู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้น นอกเหนือจากความรู้สึกไม่สมควรได้รับความรักและการยอมรับจากผู้อื่น

หลังจากที่ทราบความหมายของเพลง Don't Understand แล้ว บางทีคุณอาจต้องการทราบคำแปลของเพลง Don't Understand อีกด้วย ใจเย็นๆ เพราะ MusixLirik ได้จัดเตรียมเนื้อเพลงและคำแปลของ Don't Understand, ต่อไปนี้คือการแปลเพลง Don't Understand ร้องโดย Post Malone ฉันหวังว่าเพลงนี้จะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Don't Understand Post Malone


I'm a rolling stone
It took you by surprise
You're hangin' onto something, anything
Just like a shimmer of light
Oh, how the sword, it fell
I said, "You're really something, everything
To me, and I'm cold
So hold me closer, baby"

ฉันเป็นหินกลิ้ง
 มันทำให้คุณประหลาดใจ
 คุณกำลังแขวนอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง อะไรก็ได้
 เหมือนแสงระยิบระยับ
 โอ้ดาบมันตกลงมาได้อย่างไร
 ฉันพูดว่า "คุณเป็นทุกอย่างจริงๆ
 สำหรับฉันแล้วฉันหนาว
 ดังนั้น กอดฉันไว้ใกล้ๆ ที่รัก"

I don't understand why you like me so much
'Cause I don't like myself
I don't understand why you like me so much
Wish I was someone else
You say you got a million reasons
But I can't think of one
I don't understand why you like me so much
'Cause I don't like myself, mm-mm

ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงชอบฉันมาก
 เพราะฉันไม่ชอบตัวเอง
 ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงชอบฉันมาก
 ขอให้ฉันเป็นคนอื่น
 คุณบอกว่าคุณมีเหตุผลเป็นล้าน
 แต่ฉันคิดไม่ออก
 ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงชอบฉันมาก
 เพราะฉันไม่ชอบตัวเอง mm-mm

I'll build a church for you
They'll come from miles around
Girl, you're really something, everything
To me, and I'm cold
So hold me closer, baby

ฉันจะสร้างโบสถ์ให้คุณ
 พวกเขาจะมาจากหลายไมล์รอบๆ
 สาว คุณเป็นทุกอย่างจริงๆ
 สำหรับฉันแล้วฉันหนาว
 ดังนั้น กอดฉันไว้ใกล้ๆ ที่รัก

I don't understand how you like me so much
'Cause I don't like myself
I don't understand how you like me so much
Wish I was someone else
You say you got a million reasons
But I can't think of one
I don't understand how you like me so much
'Cause I don't like myself, mm-mm, mm-mm

ฉันไม่เข้าใจว่าคุณชอบฉันมาก
 เพราะฉันไม่ชอบตัวเอง
 ฉันไม่เข้าใจว่าคุณชอบฉันมาก
 ขอให้ฉันเป็นคนอื่น
 คุณบอกว่าคุณมีเหตุผลเป็นล้าน
 แต่ฉันคิดไม่ออก
 ฉันไม่เข้าใจว่าคุณชอบฉันมาก
 เพราะฉันไม่ชอบตัวเอง mm-mm mm-mm