แปลเพลง Landmine - Post Malone เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Landmine Post Malone


แปลเพลง "Landmine" และความหมายของ Post Malone ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: And all my friends Take vitamins Break off perfect pieces With violence And outside I'm burnin' my way through a stoplight Baby, I'm fine คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Landmine เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

ความหมายเพลง Landmine ของ Post Malone


ความหมายของเพลง Landmine ของ Post Malone อธิบายถึงความรู้สึกของคนที่รู้สึกกระวนกระวาย กระสับกระส่าย หรือไม่มั่นคง เขารู้สึกติดอยู่ในชีวิตที่ตึงเครียดและแสวงหาความตื่นเต้นหรือความตื่นเต้นเพื่อเอาชนะความรู้สึกของเขา

เนื้อเพลง Landmine ของ Post Malone แสดงออกถึงการต่อสู้ทางอารมณ์ของบุคคลที่พยายามจัดการกับความท้าทายและความกดดันในชีวิต แต่ยังหาทางแสวงหาประสบการณ์หรือความรู้สึกเป็นทางออกชั่วคราว แม้ว่าจะฟังดูกังวล แต่เพลง Landmine ของ Post Malone อาจสะท้อนถึงการกระตุ้นให้ค้นหาสิ่งปลอบใจหรือปลอบใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

หลังจากที่ทราบความหมายของเพลง Landmine แล้ว บางทีคุณอาจต้องการทราบคำแปลของเพลง Landmine อีกด้วย ใจเย็นๆ เพราะ MusixLirik ได้จัดเตรียมเนื้อเพลงและคำแปลของ Landmine, ต่อไปนี้คือการแปลเพลง Landmine ร้องโดย Post Malone ฉันหวังว่าเพลงนี้จะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Landmine - Post Malone


Ooh-ah, ah

And all my friends
Take vitamins
Break off perfect pieces
With violence

และเพื่อนๆทุกคน
 ทานวิตามิน
 หักออกเป็นชิ้นๆ
 ด้วยความรุนแรง

And outside
I'm burnin' my way through a stoplight
Baby, I'm fine
I'm just workin' my way through a deadline

และภายนอก
 ฉันกำลังแผดเผาทางของฉันผ่านสัญญาณไฟจราจร
 ที่รัก ฉันสบายดี
 ฉันแค่ทำงานไปตามกำหนดเวลา

And all my friends
Invite 'em in
And my cigarette
And hope someone's watchin'
And to be honest, I fumble for the thrill of it
Innocent, militant-like

และเพื่อนๆทุกคน
 เชิญพวกเขาเข้ามา
 และบุหรี่ของฉัน
 และหวังว่าจะมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่
 และพูดตามตรง ฉันคลำหาความตื่นเต้นของมัน
 ไร้เดียงสาเหมือนนักรบ

And outside
I'm burnin' my way through a stoplight
Baby, I'm fine
I'm just thumbin' my way through a landmine

และภายนอก
 ฉันกำลังแผดเผาทางของฉันผ่านสัญญาณไฟจราจร
 ที่รัก ฉันสบายดี
 ฉันแค่หัวแม่มือของฉันผ่านทุ่นระเบิด

And if you're gettin' sick of it
Imagine how I must feel
But if you're gettin' rid of it
Then maybe I'll just keep some myself

และถ้าคุณรู้สึกแย่กับมัน
 ลองนึกดูว่าฉันต้องรู้สึกอย่างไร
 แต่ถ้าคุณกำจัดมันออกไป
 งั้นฉันอาจจะเก็บไว้เอง

And outside
I'm burnin' my way through a stoplight
Baby, I'm fine
I'm just thumbin' my way through a landmine
Ah-ah, ah-ah-ah

และภายนอก
 ฉันกำลังแผดเผาทางของฉันผ่านสัญญาณไฟจราจร
 ที่รัก ฉันสบายดี
 ฉันแค่หัวแม่มือของฉันผ่านทุ่นระเบิด
 Ah-ah, ah-ah-ah