แปลเพลง Talk - Salvatore Ganacci เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Talk - Salvatore Ganacci


แปลเพลง "Talk" และความหมายของ Salvatore Ganacci ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: No sleep no sleep no sleep Tryna do my thing but you always got me in too deep Can't breathe, can't breathe, can't breathe คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Talk เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

ความหมายเพลง Talk Salvatore Ganacci


ความหมายของเพลง Talk จาก Salvatore Ganacci เป็นการแสดงความรู้สึกไม่สบายและไม่พอใจกับวิธีที่บุคคลพูดคุยกับตัวเอง เขาไม่ชอบวิธีที่คนๆ นั้นพูดกับเขา และรู้สึกว่าคนๆ นั้นปล่อยให้เขาพูดตามที่เขาต้องการ ซึ่งเขาคิดว่าไม่ถูกต้อง

เขารู้สึกว่าคนๆ นี้ทำให้เขารู้สึกกดดันและติดอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ต้องการ แถมยังรู้สึกว่าคนๆ นั้น มักแสดงสีหน้าไม่อยากเห็น

แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเขามีปัญหาและความไม่สมบูรณ์แบบ เขาก็ตระหนักว่าเขารักตัวเองเช่นกัน แม้ว่าจะไม่พอใจกับวิธีการพูดของบุคคลนั้น แต่เขารู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นจากช่วงเวลาที่ยากลำบากและรู้สึกดีขึ้นแล้ว

โดยรวมแล้ว เนื้อเพลงของเพลง Talk ของ Salvatore Ganacci สะท้อนถึงความรู้สึกไม่พอใจกับวิธีการพูดของบุคคลหนึ่งและผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาอย่างไร แม้จะรู้สึกไม่สบาย แต่เขาก็ยังพบความกล้าหาญและความรักในตัวเอง

ต่อไปนี้คือการแปลเพลง Talk ร้องโดย Salvatore Ganacci ฉันหวังว่าเพลงนี้จะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Talk Salvatore Ganacci


No sleep, no sleep, no sleep
Tryna do my thing but you always got me in too deep
Can't breathe, can't breathe, can't breathe
You keep making faces that I don't wanna see

ไม่หลับ ไม่นอน ไม่หลับ
 พยายามทำสิ่งที่ฉันเป็น แต่คุณกลับทำให้ฉันถลำลึกเกินไปเสมอ
 หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก
 คุณเอาแต่ทำหน้าที่ฉันไม่อยากเห็น

I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right
I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right

ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง
 ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง

Everything you say make me look the other way
I don't wanna know so I'mma let it fade
Baby I got issues but I love myself
(Baby I got issues but I love myself)

ทุกสิ่งที่คุณพูดทำให้ฉันมองไปทางอื่น
 ฉันไม่อยากรู้ ดังนั้นฉันจะปล่อยให้มันจางหายไป
 ที่รัก ฉันมีปัญหาแต่ฉันรักตัวเอง
 (ที่รัก ฉันมีปัญหาแต่ฉันรักตัวเอง)

No sleep, no sleep, no sleep
Tryna do my thing but you always got me in too deep
Can't breathe, can't breathe, can't breathe
You keep making faces that I don't wanna see

ไม่หลับ ไม่นอน ไม่หลับ
 พยายามทำสิ่งที่ฉันเป็น แต่คุณกลับทำให้ฉันถลำลึกเกินไปเสมอ
 หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก
 คุณเอาแต่ทำหน้าที่ฉันไม่อยากเห็น

Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Used to be the lowest, now I'm up

โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 เคยต่ำสุด ตอนนี้ฉันขึ้นแล้ว

I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right
I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right

ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง
 ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง

I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณพูดกับฉัน คุยกับฉัน

No sleep, no sleep, no sleep
Tryna do my thing but you always got me in too deep
Can't breathe, can't breathe, can't breathe
You keep making faces that I don't wanna see

ไม่หลับ ไม่นอน ไม่หลับ
 พยายามทำสิ่งที่ฉันเป็น แต่คุณกลับทำให้ฉันถลำลึกเกินไปเสมอ
 หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก หายใจไม่ออก
 คุณเอาแต่ทำหน้าที่ฉันไม่อยากเห็น

Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Oh na-na-na don't you talk to me, talk to me
Used to be the lowest, now I'm up

โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 โอ้ นา-นา-นา คุณไม่คุยกับฉัน คุยกับฉัน
 เคยต่ำสุด ตอนนี้ฉันขึ้นแล้ว

I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right
I don't like the way you talk to me
Saying you can talk to me however you like
I know that ain't right

ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง
 ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน
 บอกว่าคุณคุยกับฉันได้ตามที่คุณต้องการ
 ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง

I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
I don't like the way you talk to me, talk to me
ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณพูดกับฉัน คุยกับฉัน

I don't like the way you talk to me, talk-talk to me
I don't like the way you talk to me, talk-talk
I don't like the way you talk to me, talk-talk to me
But I like the way you talk to me, talk to me

ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณพูดกับฉัน พูด-คุยกับฉัน
 ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณพูดกับฉัน พูด-พูด
 ฉันไม่ชอบวิธีที่คุณพูดกับฉัน พูด-คุยกับฉัน
 แต่ฉันชอบวิธีที่คุณคุยกับฉัน คุยกับฉัน