แปลเพลง The Vengeful One - Disturbed เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง "The Vengeful One" และความหมายของ Disturbed ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: As I survey the chaos, taking in the lack of raw humanity It's as if the entire world's fallen in love with their insanity Hear the innocent voices scream คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง The Vengeful One เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

เนื้อเพลง The Vengeful One ร้องโดย Disturbed ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง The Vengeful One - Disturbed


As I survey the chaos, taking in the lack of raw humanity
It's as if the entire world's fallen in love with their insanity
Hear the innocent voices scream
As their tormentors laugh through all of it
No forgiveness for all I've seen
A degradation I cannot forget

ขณะที่ฉันสำรวจความโกลาหลโดยคำนึงถึงการขาดมนุษยธรรม
 ราวกับว่าคนทั้งโลกหลงรักความวิกลจริตของพวกเขา
 ได้ยินเสียงที่ไร้เดียงสากรีดร้อง
 ในขณะที่ผู้ทรมานของพวกเขาหัวเราะให้กับมันทั้งหมด
 ไม่มีการให้อภัยสำหรับทุกสิ่งที่ฉันได้เห็น
 ความเสื่อมโทรมที่ฉันไม่อาจลืมได้

So sleep soundly in your beds tonight
For judgement falls upon you at first light
ดังนั้นคืนนี้นอนหลับสนิทบนเตียงของคุณ
 เพราะการพิพากษาจะตกแก่เจ้าเมื่อแรกเห็น

I'm the hand of God
I'm the dark messiah
I'm the vengeful one
(Look inside and see what you're becoming)
In the blackest moments of a dying world
What have you become?
(Look inside and see what you're becoming)

ฉันคือหัตถ์ของพระเจ้า
 ฉันคือพระเมสสิยาห์แห่งความมืด
 ฉันเป็นคนพยาบาท
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)
 ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของโลกที่กำลังจะตาย
 คุณกลายเป็นอะไร
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)

As the violence surges
And the teeming masses have been terrorized
Their human predators... all gone mad
Are reaping profits born from their demise
The rabid media plays their role
Stoking the flames of war to no surprise
Only too eager to sell their souls
For the apocalypse must be televised

ในขณะที่ความรุนแรงเพิ่มขึ้น
 และฝูงชนจำนวนมากถูกคุกคาม
 นักล่าที่เป็นมนุษย์ของพวกมัน... บ้าไปแล้ว
 กำลังเก็บเกี่ยวผลกำไรที่เกิดจากการตายของพวกเขา
 สื่อที่คลั่งไคล้มีบทบาท
 โหมไฟแห่งสงครามอย่างไม่แปลกใจ
 กระตือรือร้นเกินไปที่จะขายวิญญาณของพวกเขาเท่านั้น
 สำหรับการเปิดเผยจะต้องมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

So sleep soundly in your beds tonight
For judgement falls upon you at first light
ดังนั้นคืนนี้นอนหลับสนิทบนเตียงของคุณ
 เพราะการพิพากษาจะตกแก่เจ้าเมื่อแรกเห็น

I'm the hand of God
I'm the dark messiah
I'm the vengeful one
(Look inside and see what you're becoming)
In the blackest moments of a dying world
What have you become?
(Look inside and see what you're becoming)

ฉันคือหัตถ์ของพระเจ้า
 ฉันคือพระเมสสิยาห์แห่งความมืด
 ฉันเป็นคนพยาบาท
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)
 ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของโลกที่กำลังจะตาย
 คุณกลายเป็นอะไร
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)

When you die
You'll know why
For you cannot be saved
With all the world enslaved
When you die
You'll know why

เมื่อคุณตาย
 คุณจะรู้ว่าทำไม
 เพราะคุณไม่สามารถรอดได้
 ด้วยคนทั้งโลกตกเป็นทาส
 เมื่อคุณตาย
 คุณจะรู้ว่าทำไม

You die
You'll know why
For you cannot be saved
This world is too depraved
When you die
You'll know why

คุณตาย
 คุณจะรู้ว่าทำไม
 เพราะคุณไม่สามารถรอดได้
 โลกนี้เลวทรามเกินไป
 เมื่อคุณตาย
 คุณจะรู้ว่าทำไม

I'm the hand of God
I'm the dark messiah
I'm the vengeful one
(Look inside and see what you're becoming)
In the blackest moments of a dying world
What have you become?
(Look inside and see what you're becoming)

ฉันคือหัตถ์ของพระเจ้า
 ฉันคือพระเมสสิยาห์แห่งความมืด
 ฉันเป็นคนพยาบาท
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)
 ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของโลกที่กำลังจะตาย
 คุณกลายเป็นอะไร
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)

I'm the hand of God
I'm the dark messiah
I'm the vengeful one
(Look inside and see what you're becoming)
In the blackest moments of a dying world
What have you become?
(Look inside and see what you're becoming)
(Look inside and see what you're becoming)

ฉันคือหัตถ์ของพระเจ้า
 ฉันคือพระเมสสิยาห์แห่งความมืด
 ฉันเป็นคนพยาบาท
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)
 ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของโลกที่กำลังจะตาย
 คุณกลายเป็นอะไร
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)
 (มองเข้าไปข้างในและดูว่าคุณกำลังเป็นอะไร)