แปลเพลง What Was I Made For? - Billie Eilish เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง "What Was I Made For?" และความหมายของ Billie Eilish ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: I used to float now I just fall down I used to know but I’m not sure now What I was made for What was I made for? Takin’ a drive, I was an ideal คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง What Was I Made For? เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

ความหมายเพลง What Was I Made For? - Billie Eilish 


เนื้อเพลง What Was I Made For? จาก Billie Eilish แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสับสนและไม่แน่นอนของบุคคลเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตและตัวตนของพวกเขา ในตอนแรก นักแสดงรู้สึกว่าตนเองเคยมีอิสระและศรัทธา แต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกหลงทางและไม่มั่นใจในจุดมุ่งหมายในชีวิต พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นจ่ายให้โดยไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการดำรงอยู่ของพวกเขา

นักแสดงยังแสดงออกว่าไม่สามารถรู้สึกหรือเข้าใจความรู้สึกได้อย่างชัดเจน แต่พวกเขาก็อยากลองและหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะทำได้ พวกเขารู้สึกขาดความสุขและยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการในตอนนี้ แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถบรรลุได้ในอนาคต มีความรู้สึกรอคอยและหวังในสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต

โดยรวมแล้วเนื้อเพลงของเพลง What Was I Made For? - Billie Eilish บรรยายถึงความสับสน ความไม่แน่นอน และความหวังในการค้นหาจุดมุ่งหมายและตัวตนที่แท้จริงในชีวิต

เนื้อเพลง What Was I Made For? ร้องโดย Billie Eilish ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

 แปลเพลง What Was I Made For? - Billie Eilish


I used to float, now I just fall down
I used to know but I’m not sure now
What I was made for
What was I made for?
Takin’ a drive, I was an ideal
Looked so alive, turns out, I’m not real
Just something you paid for
What was I made for?

ฉันเคยลอย ตอนนี้ฉันแค่ล้มลง
 ฉันเคยรู้ แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจ
 ฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไร
 ฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไร?
 ขับรถ ฉันเป็นคนในอุดมคติ
 ดูมีชีวิตชีวามาก กลายเป็นว่าฉันไม่ใช่ตัวจริง
 สิ่งที่คุณจ่ายไป
 ฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไร?

‘Cause I, I
I don’t know how to feel
But I wanna try
I don’t know how to feel
But someday I might
Someday I might

เพราะฉัน ฉัน
 ฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร
 แต่ฉันอยากลอง
 ฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร
 แต่สักวันหนึ่งฉันอาจจะ
 สักวันหนึ่งฉันอาจจะ

Mm, mm-mm, aah-ooh
Mm-mm-mm, mm-mm, mm-mm

When did it end? All the enjoyment
I’m sad again, don’t tell my boyfriend
It’s not what he’s made for
What was I made for?

มันจบลงเมื่อไหร่?  ความเพลิดเพลินทั้งหมด
 เศร้าอีกแล้ว อย่าบอกแฟนนะ
 ไม่ใช่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อ
 ฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไร?

‘Cause I, ’cause I
I don’t know how to feel
But I wanna try
I don’t know how to feel
But someday I might
Someday I might

เพราะฉัน เพราะฉัน
 ฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร
 แต่ฉันอยากลอง
 ฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร
 แต่สักวันหนึ่งฉันอาจจะ
 สักวันหนึ่งฉันอาจจะ

Think I forgot how to be happy
Something I’m not, but something I can be
Something I wait for
Something I’m made for
Something I’m made for

คิดว่าฉันลืมวิธีที่จะมีความสุข
 สิ่งที่ฉันไม่ได้เป็น แต่สิ่งที่ฉันสามารถเป็นได้
 สิ่งที่ฉันรอคอย
 บางสิ่งที่ฉันทำเพื่อ
 บางสิ่งที่ฉันทำเพื่อ