แปลเพลง Home Is Where The Hurt Is - LANY เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Home Is Where The Hurt Is - LANY เนื้อเพลงและความหมาย

I gotta get outta here
ฉันต้องออกไปจากที่นี่

We live on different streets but we share the same pain
Her stepdad doesn't even know her middle name
And you're so good at everything but lovin' me
And hate the man I hope to be

เราอยู่บนถนนที่แตกต่างกันแต่เราก็มีความเจ็บปวดเหมือนกัน
พ่อเลี้ยงของเธอไม่รู้ชื่อกลางของเธอด้วยซ้ำ
และคุณเก่งทุกอย่างยกเว้นความรักฉัน
และเกลียดผู้ชายที่ฉันหวังว่าจะเป็น

Two choices, stay or leave
What good is it to dream
If we ain't gonna move our feet? So

สองทางเลือก อยู่หรือไป
ฝันดีอะไรนักหนา.
ถ้าเราไม่ขยับเท้าล่ะ? ดังนั้น

Saturday, runaway, get out of the circus
Little town, never found any kind of purpose
We both know our broken hearts deserve this (Oh)
'Cause home is where the hurt is

วันเสาร์ หนี ออกจากละครสัตว์
 เมืองเล็กๆ ไม่เคยพบจุดประสงค์ใดๆ
 เราทั้งคู่รู้ว่าอกหักของเราสมควรได้รับสิ่งนี้ (โอ้)
 เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่

We live on different streets, but we share the same world
Her stepdad doesn't even know she's into girls
And half my friends are drunk or hooked on somethin' worse
The other half just wish they were

เราอยู่บนถนนที่แตกต่างกัน แต่เราแบ่งปันโลกใบเดียวกัน
 พ่อเลี้ยงของเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอชอบเด็กผู้หญิง
 และเพื่อนของฉันครึ่งหนึ่งเมาหรือติดสิ่งที่แย่กว่านั้น
 อีกครึ่งหนึ่งก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้น

Two choices, stay or leave
What good is it to dream
If we ain't gonna move our feet? So

สองทางเลือก อยู่หรือไป
 ฝันดีอะไรนักหนา.
 ถ้าเราไม่ขยับเท้าล่ะ?  ดังนั้น

Saturday, runaway, get out of the circus
Little town, never found any kind of purpose
We both know our broken hearts deserve this (Oh)
'Cause home is where the hurt is
Sunset, 40 West, head for that horizon
Don't you look back again, gotta keep on drivin'
We both know our broken hearts deserve this (Oh)
'Cause home is where the hurt is

วันเสาร์ หนี ออกจากละครสัตว์
 เมืองเล็กๆ ไม่เคยพบจุดประสงค์ใดๆ
 เราทั้งคู่รู้ว่าอกหักของเราสมควรได้รับสิ่งนี้ (โอ้)
 เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่
 พระอาทิตย์ตก 40 ตะวันตก มุ่งหน้าสู่ขอบฟ้านั้น
 อย่ามองย้อนกลับไปอีก ต้องขับรถต่อไป
 เราทั้งคู่รู้ว่าอกหักของเราสมควรได้รับสิ่งนี้ (โอ้)
 เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Oh, Saturday, runaway, get out of the circus
Little town, never found any kind of purpose
We both know our broken hearts deserve this (Oh)
'Cause home is where the hurt is
Sunset, 40 West, head for that horizon
Don't you look back again, gotta keep on drivin'
We both know our broken hearts deserve this (Oh)
'Cause home is where the hurt is

โอ้ วันเสาร์ วิ่งหนี ออกจากละครสัตว์
 เมืองเล็กๆ ไม่เคยพบจุดประสงค์ใดๆ
 เราทั้งคู่รู้ว่าอกหักของเราสมควรได้รับสิ่งนี้ (โอ้)
 เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่
 พระอาทิตย์ตก 40 ตะวันตก มุ่งหน้าสู่ขอบฟ้านั้น
 อย่ามองย้อนกลับไปอีก ต้องขับรถต่อไป
 เราทั้งคู่รู้ว่าอกหักของเราสมควรได้รับสิ่งนี้ (โอ้)
 เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('Cause home is where the hurt is)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('Cause home is where the hurt is)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('Cause home is where the hurt is)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('Cause home is where the hurt is)
Ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh ('เพราะบ้านคือที่ที่ความเจ็บปวดอยู่)
Ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh