แปลเพลง So I Danced - DPR IAN

แปลเพลง So I Danced - DPR IAN

I just hope that someday someone would love me
ฉันแค่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนรักฉัน

There's no hellos
On our way to the show
ไม่มีสวัสดี
 ระหว่างทางไปแสดง

Your sweet face is turning cold
As the fires begin to draw a little closer
ใบหน้าหวานของคุณเริ่มเย็นลง
 ขณะที่ไฟเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิด

I left all the water running at home (Oh shit)
Then drove around with a car that we stole
ฉันปล่อยให้น้ำไหลที่บ้านทั้งหมด (โอ้อึ)
 แล้วขับรถไปรอบๆด้วยรถที่เราขโมยมา

All of a sudden they just wanted to know
How I really feel
So I just danced
ทันใดนั้นพวกเขาก็แค่อยากจะรู้
 ฉันรู้สึกอย่างไรจริงๆ
 ฉันจึงได้แต่เต้น

Feel you
Feel you
Feel you
I just danced
Feel you
Feel you
Feel you
รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 ฉันเพิ่งเต้น
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ

Hello
Your beautiful roses are flat
Flamingos
Are turning into giant pink rats
Let me know
How many knives are in my back
Don't get cold
Your world is just about to crack
สวัสดี
 กุหลาบที่สวยงามของคุณแบน
 นกฟลามิงโก้
 กำลังจะกลายร่างเป็นหนูสีชมพูยักษ์
 แจ้งให้เราทราบ
 มีมีดอยู่กี่เล่มที่หลังของฉัน
 อย่าเป็นหวัด
 โลกของคุณกำลังจะแตกสลาย

I left all the water running at home
Then drove around with a car that we stole
All of a sudden they just wanted to know
How I really feel
So I just danced
ฉันปล่อยให้น้ำไหลที่บ้านทั้งหมด
 แล้วขับรถไปรอบๆด้วยรถที่เราขโมยมา
 ทันใดนั้นพวกเขาก็แค่อยากจะรู้
 ฉันรู้สึกอย่างไรจริงๆ
 ฉันจึงได้แต่เต้น

Feel you
Feel you
Feel you
I just danced
Feel you
Feel you
Feel you
รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 ฉันเพิ่งเต้น
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ
 รู้สึกถึงคุณ

I never thought it would come to this
What you like them struggles?
It's not your end of the story
God this shit sucks
ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงนี้
 สิ่งที่คุณชอบให้พวกเขาดิ้นรน?
 มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวของคุณ
 พระเจ้า อึนี้แย่มาก

MITO

I'm going
ฉันกำลังไป

I left all the water running at home
Then drove around with a car that we stole
All of a sudden they just wanted to know
This is how I really feel
ฉันปล่อยให้น้ำไหลที่บ้านทั้งหมด
 แล้วขับรถไปรอบๆด้วยรถที่เราขโมยมา
 ทันใดนั้นพวกเขาก็แค่อยากจะรู้
 นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆ

This is how I really feel
So I just danced
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆ
 ฉันจึงได้แต่เต้น