แปลเพลง Trust Me Mate - Dean Lewis เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Trust Me Mate - Dean Lewis เนื้อเพลงและความหมาย

[Verse 1]
You're pulling out your cigarette
You bring it up towards your lips
You breathe and push the smoke away just like you do with all your friends
Your room is messy and full of clothes
The curtains drawn, the windows closed
When did the person that I love turn into someone I don't know?

คุณกำลังดึงบุหรี่ของคุณออกมา
 คุณยกมันขึ้นมาที่ริมฝีปากของคุณ
 คุณหายใจและผลักควันออกไปเหมือนกับที่คุณทำกับเพื่อน ๆ ทุกคน
 ห้องของคุณรกและเต็มไปด้วยเสื้อผ้า
 ผ้าม่านถูกดึงออก หน้าต่างก็ปิดลง
 คนที่ฉันรักกลายเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักเมื่อไหร่?

[Pre-Chorus]
'Cause there's a light gone from your eyes
Like the whole world's not as bright until you find another high
There's so much pain inside your voice
And you try to drown it out with anything to fill the void

เพราะมีแสงหายไปจากดวงตาของคุณ
 เหมือนโลกทั้งใบไม่สดใสจนเจอจุดสูงสุดอีก
 มีความเจ็บปวดมากมายอยู่ในเสียงของคุณ
 และคุณพยายามกลบมันด้วยอะไรก็ตามเพื่อเติมเต็มช่องว่าง

[Chorus]
But, trust me, mate, you've got this
You always were the strongest
But I'm not gonna promisе that this won't hurt
You were lying in the bathroom
Wе almost thought we lost you
'Cause tryna numb the pain only makes it worse
I'm not giving up on you

แต่เชื่อฉันเถอะเพื่อน คุณมีสิ่งนี้แล้ว
 คุณแข็งแกร่งที่สุดเสมอ
 แต่ฉันจะไม่สัญญาว่าสิ่งนี้จะไม่เจ็บ
 คุณกำลังนอนอยู่ในห้องน้ำ
 เราเกือบจะคิดว่าเราสูญเสียคุณไปแล้ว
 เพราะพยายามทำให้ชา ความเจ็บปวดมีแต่ทำให้แย่ลง
 ฉันไม่ยอมแพ้คุณ

[Verse 2]
I say it's time we have the talk
Make a move towards the door
And you deny there's anything you've got to hide or answer for
You say, "I don't want you in my place"
"Just get the fuck out of my face"
But I won't give up so easy 'cause I know you'd do the same

ฉันบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพูดคุยกัน
 เคลื่อนตัวไปทางประตู
 และคุณปฏิเสธว่าไม่มีอะไรที่คุณต้องซ่อนหรือตอบ
 คุณพูดว่า "ฉันไม่ต้องการให้คุณมาแทนที่ฉัน"
 “เดี๋ยวไปให้พ้นหน้าฉันเลย”
 แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะฉันรู้ว่าคุณก็ทำเช่นเดียวกัน

[Chorus]
So, trust me, mate, you've got this
You always were the strongest
But I'm not gonna promise that this won't hurt
You were lying in the bathroom
We almost thought we lost you
'Cause tryna numb the pain only makes it worse

เชื่อฉันเถอะเพื่อน คุณมีสิ่งนี้แล้ว
 คุณแข็งแกร่งที่สุดเสมอ
 แต่ฉันจะไม่สัญญาว่าสิ่งนี้จะไม่เจ็บ
 คุณกำลังนอนอยู่ในห้องน้ำ
 เราเกือบจะคิดว่าเราสูญเสียคุณไปแล้ว
 เพราะพยายามทำให้ชา ความเจ็บปวดมีแต่ทำให้แย่ลง

[Bridge]
And, if it gets worse
Before it gets better
Don't be afraid to fall
'Cause I won't let ya
If it gets worse
Before it gets better
Don't be afraid to fall

และถ้ามันแย่ลงไปอีก
 ก่อนที่มันจะดีขึ้น
 ไม่ต้องกลัวตก
 เพราะฉันจะไม่ปล่อยให้คุณ
 ถ้ามันแย่ลง
 ก่อนที่มันจะดีขึ้น
 ไม่ต้องกลัวตก

[Chorus]
So, trust me, mate, you've got this
You always were the strongest
But I'm not gonna promise that this won't hurt
You were lying in the bathroom
We almost thought we lost you
'Cause tryna numb the pain only makes it worse
I'm not giving up on you

เชื่อฉันเถอะเพื่อน คุณมีสิ่งนี้แล้ว
 คุณแข็งแกร่งที่สุดเสมอ
 แต่ฉันจะไม่สัญญาว่าสิ่งนี้จะไม่เจ็บ
 คุณกำลังนอนอยู่ในห้องน้ำ
 เราเกือบจะคิดว่าเราสูญเสียคุณไปแล้ว
 เพราะพยายามทำให้ชา ความเจ็บปวดมีแต่ทำให้แย่ลง
 ฉันไม่ยอมแพ้คุณ

[Outro]
I'm not giving up on you
I'm not giving up on you
I'm not giving up on you
I'm not giving up on you
ฉันไม่ยอมแพ้คุณ