แปลเพลง When Memories Snow - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง When Memories Snow - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

When memories snow
And cover up the driveway
I shovel all those memories
Clear the path to drive to the store
And when memories melt
I hear them in the drainpipe
Drippin' through the downspout
As I lie awake in the dark

เมื่อความทรงจำหิมะตก
 และปิดบังทางเดินรถ
 ฉันขุดความทรงจำทั้งหมดเหล่านั้น
 เคลียร์เส้นทางขับรถไปร้าน
 และเมื่อความทรงจำละลาย
 ฉันได้ยินพวกเขาในท่อระบายน้ำ
 หยดลงมาตามรางน้ำ
 ขณะที่ฉันนอนตื่นอยู่ในความมืด

And if I break
Could I go on break?
Be back in my room
Writin' speeches in my head
Listenin' to the thousand hands
That clap for me in the dark

และถ้าฉันแตกหัก
 ฉันขอไปพักต่อได้ไหม?
 กลับมาที่ห้องของฉันเถอะ
 กำลังเขียนสุนทรพจน์อยู่ในหัวของฉัน
 ฟัง' พันมือ
 นั่นปรบมือให้ฉันในความมืด