แปลเพลง Already Over - Mike Shinoda เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Already Over - Mike Shinoda เนื้อเพลงและความหมาย

Bruises, broken in pieces
Spread out 'til they didn't exist
Losing sight of what's decent
And too righteous to know what you did
รอยช้ำแตกเป็นชิ้นๆ
 กระจายออกไปจนไม่มีอยู่จริง
 ละสายตาจากสิ่งดีดี
 และชอบธรรมเกินกว่าจะรู้ว่าท่านทำอะไรลงไป

Maybe it's just survival
Optimistic but blind
Maybe it's just denial
Out of sight, out of mind
บางทีมันอาจจะเป็นเพียงการอยู่รอด
 มองโลกในแง่ดีแต่ตาบอด
 บางทีอาจเป็นเพียงการปฏิเสธ
 เมื่ออยู่ไกลใจก็ห่าง

But it's already over
And I don't even know
Looking for a window
That I already closed
No matter how much I want it
How bad I've tried
Nothing's there on the other side
It's already over
แต่มันจบลงแล้ว
 และฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ
 กำลังมองหาหน้าต่าง
 ที่ผมปิดไปแล้ว
 ไม่ว่าฉันต้องการมันมากแค่ไหนก็ตาม
 ฉันพยายามแค่ไหนแล้ว.
 ไม่มีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง
 มันจบลงแล้ว

Floating in between places
Somewhere that the signal won't work
Hoping you could be nameless
Washed off of the edge of the earth
ลอยอยู่ระหว่างสถานที่ต่างๆ
 ที่ไหนสักแห่งที่สัญญาณจะไม่ทำงาน
 หวังว่าคุณจะไม่มีชื่อ
 ถูกชะล้างออกไปจากขอบโลก

Maybe you're just entitled
Unaware of your crime
Maybe it's just denial
Out of sight, out of mind
บางทีคุณอาจแค่มีสิทธิ์
 ไม่รู้ถึงความผิดของคุณ
 บางทีอาจเป็นเพียงการปฏิเสธ
 เมื่ออยู่ไกลใจก็ห่าง

But it's already over
And I don't even know
Looking for a window
That I already closed
No matter how much I want it
How bad I've tried
Nothing's there on the other side
It's already over
แต่มันจบลงแล้ว
 และฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ
 กำลังมองหาหน้าต่าง
 ที่ผมปิดไปแล้ว
 ไม่ว่าฉันต้องการมันมากแค่ไหนก็ตาม
 ฉันพยายามแค่ไหนแล้ว.
 ไม่มีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง
 มันจบลงแล้ว

Maybe it's just denial
Out of sight
Out of mind
บางทีอาจเป็นเพียงการปฏิเสธ
 อยู่นอกสายตา
 หมดสติ

It's already over
And I don't even know
Looking for a window
That I already closed
No matter how much I want it
How bad I've tried
Nothing's there on the other side
Over
And I don't even know
Looking for a window
That I already closed
No matter how much I want it
How bad I've tried
Nothing's there on the other side
Much I want it
How bad I've tried
Nothing's there on the other side
It's already over
มันจบลงแล้ว
 และฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ
 กำลังมองหาหน้าต่าง
 ที่ผมปิดไปแล้ว
 ไม่ว่าฉันต้องการมันมากแค่ไหนก็ตาม
 ฉันพยายามแค่ไหนแล้ว.
 ไม่มีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง
 เกิน
 และฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ
 กำลังมองหาหน้าต่าง
 ที่ผมปิดไปแล้ว
 ไม่ว่าฉันต้องการมันมากแค่ไหนก็ตาม
 ฉันพยายามแค่ไหนแล้ว.
 ไม่มีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง
 มากฉันต้องการมัน
 ฉันพยายามแค่ไหนแล้ว.
 ไม่มีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่ง
 มันจบลงแล้ว