แปลเพลง Time - Baek A ความหมายเพลง

แปลเพลง Time - Baek A

การจุดเทียนในห้อง
 ลมจากคางก็พัดไปตามนั้น
 มันเหมือนกับใจของฉัน มันเหมือนกับฉัน
 จ้องมองเป็นเวลานาน
 ลมมาจากไหน.
 ก็ออกไปทางประตู
 (ฮัมเพลง)

 จะมาไหมเมื่อฤดูหนาวผ่านไป?
 ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงหรือไม่?
 ก่อนที่ดอกซากุระจะร่วงหล่น
 ละลายช่วงเวลาที่เจ็บปวด
 (ฮัมเพลง)

 จะมาไหมเมื่อฤดูหนาวผ่านไป?
 ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงหรือไม่?
 ก่อนที่ดอกซากุระจะร่วงหล่น
 ละลายช่วงเวลาที่เจ็บปวด
 (ฮัมเพลง)

-

Candles lit in the room
The wind from the chink, swayed by it
It’s like my mind, It’s just like me
Staring for long time
Where the wind came from
Went out through the door
(Humming)

Will it come when winter’s gone?
Will it come when spring comes?
Before the cherry blossoms fall
Melting the painful times
(Humming)

Will it come when winter’s gone?
Will it come when spring comes?
Before the cherry blossoms fall
Melting the painful times
(Humming)