แปลเพลง No Man’s Land - Marshmello & venbee ความหมายเพลง

แปลเพลง 'No Man’s Land' จาก Marshmello & venbee 

เมื่อเรายังเด็กเราเคยลำบาก
 ขาดแคลนเงิน ขาดแคลนความรัก
 ข้างทางก็เป็นเช่นนั้น ข้างทางย่อมมีผีของมัน
 หนาเหมือนขโมย ความกลัวของฉันและฉัน
 ตอนนี้เราดำดิ่งลึกลงไปถึงสิบปีแล้ว
 ข้างทางก็เป็นเช่นนั้น และมันคอยยึดเหนี่ยวข้าพเจ้าไว้

 โอ้ ฉันอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ ไม่มีที่ไหนเลย
 ไม่มีที่เหลือให้ไป
 เมื่อฉันวิ่งหนีจากตัวเอง ฉันก็ยึดมั่นในความหวัง
 และดิ้นรนเพื่อรับมือ
 และมีสถานที่ที่ฉันไม่สามารถออกไปได้
 เมื่อพวกเขาทิ้งร่องรอยไว้ให้ฉัน
 ดังนั้นฉันจึงอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ในทุกที่ที่ฉันไป
 ฉันกำลังวิ่งหนีจากตัวเอง

 อายุที่ถูกต้อง ผิดฝูงชน
 โทษทุกอย่างให้กับบ้านเกิดของฉัน
 แต่มันไม่ใช่พวกเขา พวกเขาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวัง
 ไม่ ฉันเอง ฉันดื่ม ฉันสูบบุหรี่
 ฉันกลั้นมันเอาไว้จนสำลัก
 รากเหล่านี้ยังพันอยู่รอบเท้าของฉัน

 โอ้ ฉันอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ ไม่มีที่ไหนเลย
 ไม่มีที่เหลือให้ไป
 เมื่อฉันวิ่งหนีจากตัวเอง ฉันก็ยึดมั่นในความหวัง
 และดิ้นรนเพื่อรับมือ
 และมีสถานที่ที่ฉันไม่สามารถออกไปได้
 และพวกเขากำลังทิ้งร่องรอยไว้ให้ฉัน
 ดังนั้นฉันจึงอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ในทุกที่ที่ฉันไป
 ฉันกำลังวิ่งหนีจากตัวเอง

 ไม่มีแผ่นดินของมนุษย์
 ฉันอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์
 ฉันอาศัยอยู่ที่

 และมีสถานที่ที่ฉันไม่สามารถออกไปได้
 และพวกเขากำลังทิ้งร่องรอยไว้ให้ฉัน
 ดังนั้นฉันจึงอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ในทุกที่ที่ฉันไป
 ฉันกำลังวิ่งหนีจากตัวเอง

=

When we were young, we had it rough
Short on money, short on love
That's how the wayside takes, the wayside keeps its ghosts
Thick as thieves, my fears and me
We've been rolling now ten years deep
That's how the wayside takes, and it keeps a hold on me

Oh, I'm living in a no man's land, nowhere land
No place left to go
When I'm running from myself, I'm holding on to hope
And struggling to cope
And there's places I can't leave
When they're leaving a mark on me
So I'm living in a no man's land everywhere I go
I'm running from myself

Right age, wrong crowd
Blamed it all on my hometown
But it wasn't them, they never let me down
No, it was me, I drank, I smoked
I held it in until I choked
Still these roots are wrapped around my feet

Oh, I'm living in a no man's land, nowhere land
No place left to go
When I'm running from myself, I'm holding on to hope
And struggling to cope
And there's places I can't leave
And they're leaving a mark on me
So I'm living in a no man's land everywhere I go
I'm running from myself

No man's land
I'm living in a no man's land
I'm living in

And there's places I can't leave
And they're leaving a mark on me
So I'm living in a no man's land everywhere I go
I'm running from myself