แปลเพลง To The Moon - Meghan Trainor ความหมายเพลง

แปลเพลง To The Moon - Meghan Trainor ความหมายเพลง

ผู้หญิงในฝันของคุณ (สาวในฝันของคุณ)
 ที่รัก นั่นฉันเอง (ที่รัก นั่นฉันเอง)
 ฉันออกจากโลกนี้แล้ว (Ooh ooh)
 ไม่มีแรงโน้มถ่วง (Ooh ooh)

 ใช่แล้ว เมื่อคุณต้องการบางอย่าง เด็กน้อย มารับมันมาสิ
 ฉันจะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของคุณ
 ฉันต้องยานอวกาศ เข้ามาสิ
 เพื่อการขับขี่ในชีวิตของคุณ

 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน

 ผู้หญิงในฝันของคุณ (สาวในฝันของคุณ)
 จากกาแล็กซี (Galaxy)
 ไกลแสนไกล (โอ้ โอ้)
 ยากที่จะเชื่อ (โอ้ โอ้)

 ดังนั้นเมื่อคุณต้องการบางอย่าง ไอ้หนู มารับมัน (มารับมัน)
 ฉันจะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของคุณ (ขีดจำกัดของคุณ)
 ฉันต้องยานอวกาศ เข้ามาสิ
 เพื่อการขับขี่ในชีวิตของคุณ

 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ความรักของฉันจะต้องรับมัน—

 ที่รัก คุณจะไปไกลมากแล้ว (คุณจะไปไกลมากแล้ว)
 ไกลเกินกว่าดวงดาว (ไกลเกินกว่าดวงดาว)
 ความรู้สึกที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันที่รักของฉัน
 ที่รักของฉันจะพาเธอไปดวงจันทร์


=


The girl of your dreams (Girl of your dreams)
 Baby, that's me (Baby, that's me)
 I'm out of this world (Ooh ooh)
 No gravity (Ooh ooh)

 Yeah, so when you want some, boy, come get it
 I'ma take you past your limits
 I gotta spaceship, come get in it
 For the ride of your life

 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love

 The girl of your dreams (Girl of your dreams)
 From a galaxy (Galaxy)
 Far, far away (Ooh ooh)
 Hard to believe (Ooh ooh)

 So, when you want some, boy, come get it (Come get it)
 I'ma take you past your limits (Your limits)
 I gotta spaceship, come get in it
 For the ride of your life

 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it—

 Darlin', you'll be gone so far (You'll be gone so far)
 Way beyond the stars (Way beyond the stars)
 A feelin' that you never knew

 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon
 My love, my love
 My love, my love
 My love's gonna take it to the moon