แปลเพลง Heaven - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Heaven - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย All of our love Fillin' all of our room Your low warm voice Curses as you find the string T...

แปลเพลง When Memories Snow - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง When Memories Snow - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย When memories snow And cover up the driveway I shovel all those memories Clear the ...

แปลเพลง I Love Me After You - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง I Love Me After You - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย Hmm Hmm Hmm Brushin' my hair naked Spritz my face with toner Splash water on m...