แปลเพลง Starry Night - NCT DREAM เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง " Starry Night " และความหมายของ NCT DREAM ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: neowa hamkke isseumyeon ooh a...