แปลเพลง The Way To - TREASURE เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง " The Way To " และความหมายของ TREASURE ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: beolsseo kkeutnasseo na eopsido ...

แปลเพลง LOVESICK - TREASURE เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง " LOVESICK " และความหมายของ TREASURE ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: pyeongsoboda seogyangi jal boineun...