Lirik Lagu Bangbara - Friska

Lirik Lagu Bangbara dari Friska. Semoga lagu tersebut dapat menghibur anda.

Ngancikeun asih ka anjeun
Asa hese tumerapna
Lir ci hujan nu ragragan
Ninggang kana daun taleus

Najan anjeun seseleket
Najan anjeun seselendep
Da puguh taya jalanna
Anjeun geus aya nu boga

Reff:
Anjeun bet jiga bangbara
Hayang ngaruksak asihna
Molongoan panto hate
Nu geus lila pisan ngonci

Bangbara anjeun ku tega
Ngan hayang nyeuseup maduna
Taya pisan bumela na
Ka kembang nu keur tunggara

Balueng hate keur bingung
Nandangan ka poek hate
Najan langit bengras caang
Hate kuring moek mongkreng

Ngancikeun asih ka anjeun
Asa hese tumerapna
Lir ci hujan nu ragragan
Ninggang kana daun taleus

Najan anjeun seseleket
Najan anjeun seselendep
Da puguh taya jalanna
Anjeun geus aya nu boga


Reff:
Anjeun bet jiga bangbara
Hayang ngaruksak asihna
Molongoan panto hate
Nu geus lila pisan ngonci

Bangbara anjeun ku tega
Ngan hayang nyeuseup maduna
Taya pisan bumela na
Ka kembang nu keur tunggara

Balueng hate keur bingung
Nandangan ka poek hate
Najan langit bengras caang
Hate kuring moek mongkreng..