Lirik Lagu Garis Lima - Putri Bulan

Lirik Lagu "Garis Lima" dari Putri Bulan. semoga lagu tersebut dapat menghibur anda.

beli ganteng dogen tusing cukup
yen anggen nyalanin hidup mekeluarga
yen irage sing meutsaha
sinah ditu irage pasti mekente

(Intro)

beli diolas jani angsehang
tiang percaya beli nyidang muktiang
ne jani lan bareng berjuang
astungkara yen ulet pasti ngasilang

liu nak ngorahang arta boye je ukuran
tresna tusing medasar baan arta
nanging percaya yen kanti irage mekente
sinah ditu tresna dadi sengkala

(Chorus)

tiang percaya mekejang ngelah garis lima
nanging sing ada salahne meutsaha
jalan jani punduhang apang ada mesisa
sekayan irage ne ajak dadua
beli diolas jani angsehang
tiang percaya beli nyidang muktiang
ne jani lan bareng berjuang
astungkara yen ulet pasti ngasilang

liu nak ngorahang arta boye je ukuran
tresna tusing medasar baan arta
nanging percaya yen kanti irage mekente
sinah ditu tresna dadi sengkala

(Chorus)

tiang percaya mekejang ngelah garis lima
nanging sing ada salahne meutsaha
jalan jani punduhang apang ada mesisa
sekayan irage ne ajak dadua

tiang percaya mekejang ngelah garis lima
nanging sing ada salahne meutsaha
jalan jani punduhang apang ada mesisa
sekayan irage ne ajak dadua

Read more song lyrics at Musixlirik.blogspot.com