Lirik Lagu Udeg Asah - Ray Peni

Lirik Lagu "Udeg Asah" dari Ray Peni

Ipidan semengan be yiup kopi
Sambil ngitung hasil ne dibi
Jani Semengan sube sebet di hati

Metek utang ne sili dibi
Ipidan yen pesu ke warung gen meciko
Ne jani pesu nganggeh roko

Pipis sepuluhan galat gletek
Jani pis siuan mepetek
Ipidan ngenem bulan HP pasti meganti
Jani paket data gen mati

Mekejang-kejang suba telah
Ulian gumine benyah

Reff

Ipidan jeg asah udeg,
Jani udege be asah
Ipidan rokone bungkus-bungkusan
Jani Kanggoang lintingan

Sing bin ngidaang ngoreahang CGT
Ulian jani tang be kere
Hidupe sube cara neraka
Yen ngematiang iba, be pasti sing maan suargaPipis sepuluhan galat gletek
Jani pis siuan mepetek
Ipidan ngenem bulan HP pasti meganti
Jani paket data gen mati

Mekejang-kejang suba telah
Ulian gumine benyah

Reff

Ipidan jeg asah udeg
Jani udege be asah
Ipidan rokone bungkus-bungkusan
Jani Kanggoang lintingan

Sing bin ngidaang ngoreahang CGT
Ulian tyang jani tang be kere
Hidupe sube cara neraka
Yen ngematiang iba, be pasti sing maan suarga