แปลเพลง Ride - HYBS เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Ride - HYBS เนื้อเพลง ความหมายเพลง

It's closer to midnight
Still talking just us two
Surrounded by the stars
Oh they're shining just for you
It's getting colder, baby
Let me keep you warm all night
Tell me what you wanna do
'Cause baby, I'm all for you

"ใกล้เที่ยงคืนแล้ว
 ยังคุยกันแค่เราสองคน
 ท่ามกลางหมู่ดาว
 โอ้พวกเขาส่องแสงเพื่อคุณเท่านั้น
 เริ่มหนาวแล้วนะที่รัก
 ให้ฉันได้อบอุ่นเธอทั้งคืน
 บอกมาสิว่าอยากทำอะไร
 เพราะที่รัก ฉันพร้อมแล้วสำหรับคุณ"

Come and ride with me tonight
คืนนี้มาขี่กับฉัน

Please don't you go, I'll be alone
Wait until the morning
I'll hold you close
Please don't you go, I'll be alone
Wait until the morning
Ride until it's dawning

"ได้โปรดอย่าไป ฉันจะอยู่คนเดียว
 รอจนเช้า
 ฉันจะกอดคุณไว้แน่น
 ได้โปรดอย่าไป ฉันจะอยู่คนเดียว
 รอจนเช้า
 ขี่จนเช้า"

The way you look tonight, girl
It's way too unbelievable
I know I'm the lucky one
Wonder what I've done
To deserve you?

"หน้าตาเธอคืนนี้นะสาวน้อย
 มันช่างเหลือเชื่อเหลือเกิน
 ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนโชคดี
 สงสัยว่าฉันทำอะไรลงไปบ้าง
 สมควรได้รับคุณ?"

Come and ride with me tonight
คืนนี้มาขี่กับฉัน

Please don't you go, I'll be alone
Wait until the morning
I'll hold you close
Please don't you go, I'll be alone
Wait until the morning
Ride until it's dawning

"ได้โปรดอย่าไป ฉันจะอยู่คนเดียว
 รอจนเช้า
 ฉันจะกอดคุณไว้แน่น
 ได้โปรดอย่าไป ฉันจะอยู่คนเดียว
 รอจนเช้า
 ขี่จนเช้า"

Please don't you go (Please don't you go)
I'll be alone (I'll be alone)
Wait until the morning (Wait until the morning)
I'll hold you close (I will hold you close)
Please don't you go (Please don't you go)
I'll be alone (I'll be alone)
Wait until the morning (Wait until the morning)
Ride until it's dawning (Ride until it's dawning)

"ได้โปรด อย่าไป ( ได้โปรด อย่าไป )
 ฉันจะอยู่คนเดียว (ฉันจะอยู่คนเดียว)
 รอจนถึงเช้า (รอจนถึงเช้า)
 ฉันจะกอดคุณไว้แน่น (ฉันจะกอดคุณไว้แน่น)
 ได้โปรด อย่าไป ( ได้โปรด อย่าไป )
 ฉันจะอยู่คนเดียว (ฉันจะอยู่คนเดียว)
 รอจนถึงเช้า (รอจนถึงเช้า)
 ขี่จนฟ้าสาง (ขี่จนฟ้าสาง)"