แปลเพลง Hit the road - Rxseboy เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Hit the road - Rxseboy เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Stay with me a little longer 'fore we break it off
อยู่กับฉันอีกหน่อยก่อนที่เราจะเลิกรากัน
I know you love me this is something I wouldn't trade it up
ฉันรู้ว่าคุณรักฉัน นี่คือสิ่งที่ฉันจะไม่แลกมัน
We got a past I know it's tragic we can take it back
เรามีอดีต ฉันรู้ว่ามันน่าเศร้า เราเอามันกลับมาได้
But you're with him but honestly girl I don't hate the fact
แต่คุณอยู่กับเขา แต่พูดตรงๆ นะ ที่รัก ฉันไม่เกลียดความจริงหรอก
Yeah we gave it a good try, it's warming my heart
Yeah เราลองดูแล้ว มันทำให้หัวใจฉันอบอุ่น
But the day that you gon' leave me girl it tears me apart
แต่วันที่เธอจะจากฉันไป ที่รัก มันทำให้ฉันใจสลาย
I got used to having you so close in my arms
ฉันเคยชินกับการมีคุณอยู่ใกล้ๆ ในอ้อมแขนของฉัน
Nowadays when you got close to me I sound an alarm
ทุกวันนี้เมื่อคุณเข้ามาใกล้ฉัน ฉันจะส่งสัญญาณเตือน

Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~
Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~

But if you really wanna leave you know I'll never blame you
แต่ถ้าคุณอยากจะจากไปจริงๆ คุณก็รู้ว่าฉันจะไม่โทษคุณ
You always hurts so hard to reach like you're my operator
คุณมักจะเจ็บจนยากจะเข้าถึง เหมือนคุณเป็นผู้ดำเนินการของฉัน
Took a piece of me when you're the one who need a saving
รับชิ้นส่วนของฉันเมื่อคุณเป็นคนที่ต้องการความประหยัด
Would you sneak your face, take them with an explanation
คุณจะแอบหน้าของคุณหรือไม่
'Cus there's always bumps on this road
เพราะถนนสายนี้มีการกระแทกอยู่เสมอ
But now I got no hand to hold
แต่ตอนนี้ฉันไม่มีมือจับ
Take your chance look where it took me
ใช้โอกาสของคุณดูว่ามันพาฉันไปที่ไหน
Baby you're rookie
ที่รัก คุณเป็นมือใหม่
C'mon let's-
เอาละ-

Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~
Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~

Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~
Oh~ why you say that you don't know~
Oh~ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง~
Tell me where you wanna go~
บอกฉันทีว่าเธออยากไปที่ไหน~
We could hit the road~ oh~
เราไปกันได้แล้ว~ oh~