สังคมหน้ากาก (ทราม) เนื้อเพลง - ก้อย กินรี

เนื้อเพลง สังคมหน้ากาก (ทราม) - ก้อย กินรี 

ในสังคมที่เป็นอยู่ ที่เรารู้
ผิดถูกที่เราเห็น
ในความจริง มันอาจเป็น
เพียงมายาลวงไว้

ความสวยงาม แค่ภาพเหมือน
ที่เขียนไว้เพื่อหลอกใช้
ให้เข้าใจ ยอมรับใน
ความเป็นจริง ที่มันไม่เป็นจริง

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้

สังคมที่มันชิงชังชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม

โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน โอ้สังคม
โว้โอ้ สังคมทราม

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้

สังคมที่มันชิงชังชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม

โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน

สังคมที่มันชิงชังชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม

โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน โอ้สังคม โว้โอ้

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้

สังคมที่มันชิงชังชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม

โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน โอ้สังคม
โว้โอ้ สังคมทราม