แปลเพลง Fly Me to the Moon - Frank Sinatra เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Fly Me to the Moon - Frank Sinatra เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Fly me to the moon
Let me play among the stars
And let me see what spring is like
On a-Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me
พาฉันบินไปดวงจันทร์
 ให้ฉันเล่นท่ามกลางหมู่ดาว
 และให้ฉันดูว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างไร
 บนดาวพฤหัสบดีและดาวอังคาร
 พูดอีกอย่างคือจับมือฉันไว้
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่รัก จูบฉัน

[Verse 2]
Fill my heart with song
And let me sing forevermore
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you
เติมเต็มหัวใจของฉันด้วยเพลง
 และให้ฉันร้องเพลงตลอดไป
 คุณคือทั้งหมดที่ฉันโหยหา
 ทั้งหมดที่ฉันบูชาและเทิดทูน
 กล่าวอีกนัยหนึ่งโปรดเป็นจริง
 กล่าวอีกนัยหนึ่งฉันรักคุณ

[Instrumental Bridge]

[Verse 3]
Fill my heart with song
Let me sing forevermore
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, in other words
I love you
เติมเต็มหัวใจของฉันด้วยเพลง
 ให้ฉันร้องเพลงตลอดไป
 คุณคือทั้งหมดที่ฉันโหยหา
 ทั้งหมดที่ฉันบูชาและเทิดทูน
 กล่าวอีกนัยหนึ่งโปรดเป็นจริง
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง
 ฉันรักคุณ