แปลเพลง Beside You - James Blunt เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง "Beside You" และความหมายของ James Blunt ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: I heard there's a song that God only knows And it's keeping me dancing Nobody here knows how the melody goes คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Beside You เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

เนื้อเพลง Beside You ร้องโดย James Blunt ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Beside You - James Blunt

I heard there's a song that God only knows
And it's keeping me dancing
Nobody here knows how the melody goes
But it's keeping me dancing

ฉันได้ยินมาว่ามีเพลงหนึ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
 และมันทำให้ฉันเต้นต่อไป
 ไม่มีใครรู้ว่าท่วงทำนองเป็นอย่างไร
 แต่มันทำให้ฉันเต้น

(Beside you)
(เคียงข้างคุณ)

Oh Lord, here I go
I get the highs but why the lows?
Set me up with all these souls
And I watch them fall like dominoes
Too long I been on my feet
I need more time but it don't come cheap
Some day I'll be on my knees
And I pray my heart don't miss a beat

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ไปได้แล้ว
 ฉันได้รับจุดสูงสุด แต่ทำไมถึงตกต่ำ?
 กำหนดฉันด้วยจิตวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมด
 และฉันก็เห็นพวกมันล้มเหมือนโดมิโน
 ฉันยืนหยัดยืนยาวเกินไป
 ฉันต้องการเวลามากกว่านี้แต่มันไม่ถูกเลย
 สักวันฉันจะคุกเข่าลง
 และขอภาวนาให้หัวใจไม่พลาดสักจังหวะ

But here I am and I feel that rhythm
It's the lifeline that I've been given
And all these colors in my head
And I ask myself is it over yet?

แต่ฉันอยู่ตรงนี้และฉันก็รู้สึกถึงจังหวะนั้น
 มันคือเส้นชีวิตที่ฉันได้รับมา
 และสีสันทั้งหมดนี้ในหัวของฉัน
 และถามตัวเองว่ามันจบแล้วหรือยัง?

I heard there's a song that God only knows
And it's keeping me dancing
Nobody here knows how the melody goes
But it's keeping me dancing

ฉันได้ยินมาว่ามีเพลงหนึ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
 และมันทำให้ฉันเต้นต่อไป
 ไม่มีใครรู้ว่าท่วงทำนองเป็นอย่างไร
 แต่มันทำให้ฉันเต้น

Beside you
Beside you
Beside you
Beside you
เคียงข้างคุณ

Oh Lord, here I come
Touch the sky and I kiss the sun
And when she fades I know I might fall
But I won't care much 'cause I've seen it all

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้ว
 สัมผัสท้องฟ้าและฉันจูบดวงอาทิตย์
 และเมื่อเธอจางหายไป ฉันรู้ว่าฉันอาจจะล้มลง
 แต่ฉันจะไม่สนใจอะไรมาก เพราะฉันได้เห็นมาหมดแล้ว

But here I am and I feel that rhythm
It's the lifeline that I've been given
And all these colors in my head
And I ask myself is it over yet?
(Is it over yet? Is it over yet?)

แต่ฉันอยู่ตรงนี้และฉันก็รู้สึกถึงจังหวะนั้น
 มันคือเส้นชีวิตที่ฉันได้รับมา
 และสีสันทั้งหมดนี้ในหัวของฉัน
 และถามตัวเองว่ามันจบแล้วหรือยัง?
 (จบแล้วเหรอ จบยัง?)

I heard there's a song that God only knows
And it's keeping me dancing
Nobody here knows how the melody goes
But it's keeping me dancing

ฉันได้ยินมาว่ามีเพลงหนึ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
 และมันทำให้ฉันเต้นต่อไป
 ไม่มีใครรู้ว่าท่วงทำนองเป็นอย่างไร
 แต่มันทำให้ฉันเต้น

Beside you
Beside you
Beside you
Beside you
เคียงข้างคุณ

Not coming down, not coming down
Not coming down (beside you)
Head in the clouds, feet off the ground
Not coming down (oh-oh there's a song)

ไม่ลงมาก็ไม่ลงมา
 ไม่ลงมา(ข้างเธอ)
 มุ่งหน้าสู่ก้อนเมฆ เท้าลอยจากพื้น
 ไม่ลงมา (โอ้โอ้ มีเพลง)

I heard there's a song that God only knows
And it's keeping me dancing (oh oh)
Nobody here knows how the melody goes
But it's keeping me dancing

ฉันได้ยินมาว่ามีเพลงหนึ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
 และมันทำให้ฉันเต้น (โอ้ โอ้)
 ไม่มีใครรู้ว่าท่วงทำนองเป็นอย่างไร
 แต่มันทำให้ฉันเต้น

Beside you
Beside you
Beside you
Beside you (beside you)

เคียงข้างคุณ
 เคียงข้างคุณ
 เคียงข้างคุณ
 ข้างคุณ (ข้างคุณ)

Oh-oh there's a song that God only knows
And it's keeping me dancing (beside you)
มีเพลงหนึ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้
 และมันทำให้ฉันเต้น (ข้างคุณ)