แปลเพลง Love You So - The King Khan & BBQ Show เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Love You So The King Khan & BBQ Show เนื้อเพลงและความหมาย


[Intro]
Ooh, oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh

[Verse 1]
Now listen darling, I don't want to go
Beautiful baby, please don't let me know
You told me, "You said I love you so"
But did you know? You know, I love you so

ฟังนะที่รัก ฉันไม่อยากไปแล้ว
 น้องน่ารัก อย่าบอกนะ.
 คุณบอกฉันว่า "คุณบอกว่าฉันรักคุณมาก"
 แต่คุณรู้หรือไม่?  คุณรู้ไหม ฉันรักคุณมาก

[Chorus]
Ooh, oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh

[Verse 2]
Now listen baby, I don't want to fight
Beautiful darling, maybe tomorrow night
You told me, "You know I love you so"
But did you know? You know, I love you so

ฟังนะที่รัก ฉันไม่อยากทะเลาะกัน
 ที่รัก อาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้ก็ได้
 คุณบอกฉันว่า "คุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมาก"
 แต่คุณรู้หรือไม่?  คุณรู้ไหม ฉันรักคุณมาก

[Verse 3]
Beautiful darling, I don't want to go
You know my baby, she don't let me go
You told me, "You know I love you so"
But did you know? You know, I love you so

ที่รักฉันไม่อยากไป
 คุณรู้ไหมที่รักของฉัน เธอไม่ปล่อยฉันไป
 คุณบอกฉันว่า "คุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมาก"
 แต่คุณรู้หรือไม่?  คุณรู้ไหม ฉันรักคุณมาก

[Chorus]
Ooh, oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh
Oo-oo-oo-ooh, oo-oo-oo-ooh

[Verse 4]
Beautiful baby, I don't want to fight
Maybe tomorrow, maybe another night
You told me, "You know I love you so"
But did you know? You know, I love you so

น้องน่ารักไม่อยากทะเลาะกัน
 บางทีพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกคืน
 คุณบอกฉันว่า "คุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมาก"
 แต่คุณรู้หรือไม่?  คุณรู้ไหม ฉันรักคุณมาก

[Chorus]
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you
You
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah, I love you so
Yeah, yeah
Yeah, yeah, ฉันรักคุณมาก