แปลเพลง Pacer - Doechii เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง "Pacer" และความหมายของ Doechii ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: I'm on CP time, lizard jet out to Dubai Watching me like Pewtie Pie Cash my check out to do buy คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Pacer เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

เนื้อเพลง Pacer ร้องโดย Doechii ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Pacer - Doechii

Niggas want the shit
Bring the clique, throw a fuckin' fit
Open up the pit
Let it rip, he a fuckin' bitch
Niggas want the shit
Bring the clique, throw a fuckin' fit
Open up the pit
Let it rip, he a fuckin' bitch

นิกกัสต้องการอึ
 นำกลุ่มมาโยนพอดี
 เปิดหลุมขึ้นมา
 ปล่อยให้มันฉีกไป เขามันไอ้เลว
 นิกกัสต้องการอึ
 นำกลุ่มมาโยนพอดี
 เปิดหลุมขึ้นมา
 ปล่อยให้มันฉีกไป เขามันไอ้เลว

Whippin' in a blimp
Fuck a whip, we don't give a shit
Niggas getting rich
Bring the clique, bring the fuckin' clique
Whippin' in a blimp
Fuck a whip, we don't give a shit
Niggas getting rich
Bring the clique, bring the fuckin' clique

วิปปิน' ในเรือเหาะ
 ไอ้แส้ เราไม่สนหรอก
 นิกส์เริ่มรวยแล้ว
 เอาก๊กมา เอาก๊กไอ้เวรนั่นมา
 วิปปิน' ในเรือเหาะ
 ไอ้แส้ เราไม่สนหรอก
 นิกส์เริ่มรวยแล้ว
 เอาก๊กมา เอาก๊กไอ้เวรนั่นมา

I'm on CP time, lizard jet out to Dubai
Watching me like Pewtie Pie
Cash my check out to do buy

ฉันตรงเวลา CP ลิซาร์ดบินไปดูไบ
 มองฉันเหมือนพิวดี้พาย
 เงินสดเช็คของฉันออกไปทำการซื้อ

Bitch, I see beyond
Know you see me on
I'm on CP time
He go on and on

นังบ้า ฉันเห็นไกลออกไปแล้ว
 รู้ว่าคุณเห็นฉันอยู่
 ฉันกำลังตรงเวลาซีพี
 เขาไปต่อและต่อไป

I'm a rockstar
I'm on God's timing
Need a rockstar
Handle my type
I'm a rockstar
I'm on God's time
Need a rockstar
Handle my type

ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในจังหวะเวลาของพระเจ้า
 จำเป็นต้องมีร็อคสตาร์
 จัดการกับประเภทของฉัน
 ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในเวลาของพระเจ้า
 จำเป็นต้องมีร็อคสตาร์
 จัดการกับประเภทของฉัน

Niggas want the shit
Bring the clique, throw a fuckin' fit
Open up the pit
Let it rip, he a fuckin' bitch
Niggas want the shit
Bring the clique, throw a fuckin' fit
Open up the pit
Let it rip, he a fuckin' bitch

นิกกัสต้องการอึ
 นำกลุ่มมาโยนพอดี
 เปิดหลุมขึ้นมา
 ปล่อยให้มันฉีกไป เขามันไอ้เลว
 นิกกัสต้องการอึ
 นำกลุ่มมาโยนพอดี
 เปิดหลุมขึ้นมา
 ปล่อยให้มันฉีกไป เขามันไอ้เลว

Whippin' in a blimp
Fuck a whip, we don't give a shit
Niggas getting rich
Bring the clique, bring the fuckin' clique
Whippin' in a blimp
Fuck a whip, we don't give a shit
Niggas getting rich
Bring the clique, bring the fuckin' clique

วิปปิน' ในเรือเหาะ
 ไอ้แส้ เราไม่สนหรอก
 นิกส์เริ่มรวยแล้ว
 เอาก๊กมา เอาก๊กไอ้เวรนั่นมา
 วิปปิน' ในเรือเหาะ
 ไอ้แส้ เราไม่สนหรอก
 นิกส์เริ่มรวยแล้ว
 เอาก๊กมา เอาก๊กไอ้เวรนั่นมา

I'm invincible
Niggas wanna see me fall
You won't ever hear me moan
Nigga, I'm incredible
Welcome to my cinema
So far gone like Canada
Leo, I'm an animal
Eat them up like cannibal

ฉันอยู่ยงคงกระพัน
 กะเทยอยากเห็นฉันล้ม
 คุณจะไม่ได้ยินฉันคราง
 ไอ้ฉันเหลือเชื่อ
 ยินดีต้อนรับสู่โรงหนังของฉัน
 ไปไกลเหมือนแคนาดา
 ลีโอฉันเป็นสัตว์
 กินพวกมันให้หมดเหมือนกินคน

Bitch, I see beyond
Know you see me on
I'm on demon time
I live in my prime
I'm original
I work digital
Bitch, I see beyond
You get no response

นังบ้า ฉันเห็นไกลออกไปแล้ว
 รู้ว่าคุณเห็นฉันอยู่
 ฉันอยู่ในเวลาปีศาจ
 ฉันอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของฉัน
 ฉันเป็นคนเดิม
 ฉันทำงานแบบดิจิทัล
 นังบ้า ฉันเห็นไกลออกไปแล้ว
 คุณไม่ได้รับการตอบสนอง

I'm a rockstar
I'm on God's time
I'm a rockstar
I'm on God's time
I'm a rockstar
I'm on God's time
I'm a rockstar
I'm on God's time

ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในเวลาของพระเจ้า
 ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในเวลาของพระเจ้า
 ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในเวลาของพระเจ้า
 ฉันเป็นร็อคสตาร์
 ฉันอยู่ในเวลาของพระเจ้า