แปลเพลง LEECHES - Melanie Martinez เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง LEECHES - Melanie Martinez เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Leeches surrounded, conscience is throbbing
They can't sleep at night, hold their pillows tight
Caught in the river of tears that I cried
Bountiful harvest, they flock to my garden
Push their way inside, I go run and hide
They lift all the covers, pull me into their sight

ปลิงล้อมรอบ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกำลังสั่นไหว
 พวกเขานอนไม่หลับตอนกลางคืนกอดหมอนแน่น
 ติดอยู่ในสายน้ำแห่งน้ำตาที่ฉันร้องไห้
 การเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ พวกเขาแห่กันไปที่สวนของฉัน
 ผลักพวกเขาเข้าไปข้างใน ฉันจะวิ่งไปซ่อน
 พวกเขายกที่กำบังออกทั้งหมด ดึงฉันเข้าไปในสายตาของพวกเขา

Slimy and superficial
Straining their artificial yapping to seem official
Making it beneficial to their cause

ปลิ้นปล้อนและผิวเผิน
 การดึงแย็ปเทียมของพวกเขาให้ตึงเพื่อให้ดูเหมือนเป็นทางการ
 ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตน

How much blood can you draw with your claws
From a flesh that's not yours?
My hands aren't yours and
Gnaw on my bones no marrow
Left to keep you enthralled
I guess that is the luck of the draw

คุณสามารถวาดเลือดด้วยกรงเล็บของคุณได้มากแค่ไหน
 จากเนื้อที่ไม่ใช่ของคุณ?
 มือของฉันไม่ใช่ของคุณและ
 แทะกระดูกของฉันไม่มีไข
 ทิ้งไว้เพื่อให้คุณติดใจ
 ฉันเดาว่าเป็นโชคของการจับฉลาก

Let all their friends in, the enemy's present
They don't think too hard 'bout your fragile heart
They eat off the table that you set, so you starve
Stop all your breathing (Huh)
No, don't let them see you
They find any way just to make you stay
Right where they want you in their piss-covered games

ปล่อยให้เพื่อน ๆ ของพวกเขาเข้ามา ศัตรูก็ปรากฏตัว
 พวกเขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับหัวใจที่เปราะบางของคุณ
 พวกเขากินจากโต๊ะที่คุณตั้งไว้ ดังนั้นคุณจึงอดตาย
 หยุดทุกลมหายใจของคุณ (ฮะ)
 ไม่ อย่าให้พวกเขาเห็นคุณ
 พวกเขาหาทางเพื่อให้คุณอยู่ต่อ
 ตรงจุดที่พวกเขาต้องการคุณในเกมที่เต็มไปด้วยปัสสาวะ

Slimy and superficial
Straining their artificial yapping to seem official
Making it beneficial to their cause

ปลิ้นปล้อนและผิวเผิน
 การดึงแย็ปเทียมของพวกเขาให้ตึงเพื่อให้ดูเหมือนเป็นทางการ
 ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตน

How much blood can you draw with your claws
From a flesh that's not yours?
My hands aren't yours and
Gnaw on my bones no marrow
Left to keep you enthralled
I guess that is the luck of the draw, ah-ah-ah-ah-ah

คุณสามารถวาดเลือดด้วยกรงเล็บของคุณได้มากแค่ไหน
 จากเนื้อที่ไม่ใช่ของคุณ?
 มือของฉันไม่ใช่ของคุณและ
 แทะกระดูกของฉันไม่มีไข
 ทิ้งไว้เพื่อให้คุณติดใจ
 ฉันเดาว่าเป็นโชคของการจับฉลาก ah-ah-ah-ah-ah