แปลเพลง Long Gone - Phum Viphurit เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Long Gone - Phum Viphurit เนื้อเพลง ความหมายเพลง

Hold on loose, don't grip me so tight
I've got no wings to fly but this spirit's taking flight
So tonight, we'll dance, let's pretend we rule this town
In tomorrow's dawn, I'll be long gone
Long gone, long gone

ปล่อยๆ อย่าจับฉันแน่นนัก
 ฉันไม่มีปีกที่จะโบยบิน แต่จิตวิญญาณนี้กำลังโบยบิน
 คืนนี้เราจะเต้นรำกัน สมมติว่าเราปกครองเมืองนี้
 ในรุ่งสางของวันพรุ่งนี้ ฉันจะหายไปนาน
 หายไปนาน หายไปนาน

I'll be long gone
I'll be long gone
ฉันจะหายไปนาน

Don't hold me loose, please grip me tight
My lungs are paper dry, from fear of losing sight
Take my palms, we'll build a wall around this town
In tomorrow's dawn, you'll be long gone
Long gone, long gone

อย่ากอดฉันไว้หลวมๆ ได้โปรดจับฉันแน่นๆ
 ปอดของฉันแห้งเหมือนกระดาษเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการมองเห็น
 จับมือฉันไว้ เราจะสร้างกำแพงล้อมรอบเมืองนี้
 ในรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ คุณจะจากไปนานแล้ว
 หายไปนาน หายไปนาน

You'll be long gone
You'll be long gone
I'll be long gone
I'll be long gone
You'll be long gone
You'll be long gone
I'll be long gone

คุณจะหายไปนาน
 คุณจะหายไปนาน
 ฉันจะหายไปนาน
 ฉันจะหายไปนาน
 คุณจะหายไปนาน
 คุณจะหายไปนาน
 ฉันจะหายไปนาน